Säkylä

Säkylän kunnan liikenneturvallisuutta kartoitetaan asukaskyselyllä

Rauman, Euran, Eurajoen ja Säkylän kuntiin laaditaan parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmia. Suunnitelmat laaditaan seudullisena yhteistyöhankkeena, mutta kunkin kunnan liikenneturvallisuusongelmia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä tarkastellaan erikseen. Suunnittelutyön rahoituksesta vastaavat kunnat ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Suunnitelmissa käydään läpi seudun ja kuntien liikenneturvallisuustilanne niin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen kuin koetun turvallisuuden näkökulmasta. Kartoituksessa esiin nouseviin ongelmiin esitetään liikennekasvatukseen ja viestintään, eri toimijoiden yhteistyöhön sekä liikenneympäristöön ja -palveluihin liittyviä toimenpiteitä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on löytää ne painotukset ja keinot, joilla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä ja seudun asukkaiden turvallisuuden tunnetta lisättyä. Rauman seudulla tapahtuu keskimäärin 90 henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain (vuosien 2011–2015 keskiarvo). Asukaslukuun suhteutettuna Rauman seudulla tapahtuu enemmän henkilövahinkoihin johtavia liikenneonnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin.

Rauman seudun asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia selvitetään huhtikuun aikana

Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana laadittaville suunnitelmille ovat seudun asukkaiden mielipiteet sekä kokemukset alueen liikenneturvallisuustilanteesta ja liikkumisen olosuhteista. Näitä kartoitetaan huhtikuun aikana toteutettavalla asukaskyselyllä. Kyselyyn voi vastata huhtikuun ajan osoitteessa http://forms.strafica.fi/asukaskysely/raumanseutu

Paperilomakkeena kyselyyn on mahdollista vastata Säkylän kunnanvirastolla.

Rauman seudulla ja muualla Satakunnan maakunnan alueella vuosina 2011–2015 tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien sijainteja ja tietoja voi tarkastella osoitteesta http://apps.strafica.fi/onn/sk/

 

Pyhäjärven rannalla myytävänä Leiritien omakotitontit 10 % alennuksella 15.3.–30.6.2016

Pyhäjärven rantaviivan läheisyydessä Säkylässä hienolla alueella Leiritien varressa myytävänä yhdeksän asemakaavan mukaista omakotitonttia, jotka ovat kunnallistekniikan osalta heti valmiita rakentamiselle.
Asemakaavan mukainen kartta, varaukset ja hinnat

Alennus koskee niitä tonttikauppoja, joiden kauppakirja allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan edellä mainittuna aikana.

Myös varatuista tonteista voi laittaa tiedusteluja. Mikäli joku muu haluaa ostaa varatun tontin, on varaus lunastettava tai se raukeaa.
Tontin varauslomake

Tiedustelut: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, tarmo.saarinen@sakyla.fi
tai p. 044-5171014

Ilmoittautuminen nuorten neuvostoon

Säkylän kunnanhallitus perusti Säkylän nuorten neuvoston. Neuvoston tarkoituksena on saada nuoret kiinnostumaan yhteisistä asioista, saada heidät mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja lisätä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Neuvoston toimintaan voivat ilmoittautua kaikki Säkylässä asuvat 15 - 20 -vuotiaat henkilöt. Lisätietoa tästä linkistä:

Puhelinvaihteen ja neuvonnan aukioloajat muuttuivat

Säkylän kunnanviraston neuvonta sekä Säkylän kunnan ja terveysaseman puhelinvaihde ovat 23.2.2015 alkaen avoinna kello 09:00–15:00.

Kunnanviraston ovet ovat avoinna entiseen tapaan 08:00–15:45. Myös Säkylän terveysaseman vastaanotto ja ajanvaraus ovat avoinna normaalisti ma ja ke-pe 8–18 sekä ti 8–15.30.

  • Säkylän kunnan puhelinvaihde: puh. 02 832 81. Säkylän terveysaseman puhelinvaihde: puh. 02 832 91
  • Säkylän terveysaseman ajanvaraus: puh. 02 832 9255

Säkylän kunnan ja terveysaseman henkilöstön tavoittaa parhaiten henkilökunnan suorista numeroista. Terveysaseman suorat numerot löytyvät terveydenhuollon kuntayhtymän internetsivuilta ”palvelut” -välilehdeltä: http://www.sakylanjakoylionterveyskeskus.fi/palvelut. Säkylän kunnan henkilöstön suorat numerot löytyvät kunnan omilta internetsivuilta: http://www.sakyla.fi/fi/tietoa-kunnasta/yhteystiedot.

Liikuntatilojen käyttövuorot

Toimintakaudelle 2016-2017  ilmoitetaan yksityisten, yhteisöjen ja järjestöjen haettaviksi 31.5.2016 mennessä.

Liikunta- ja harrastustoimintaan sopivia tiloja ovat Huovinrinteen koulun liikuntasali, Karhusuon liikuntasali, Koulukeskuksen liikunta-, peili- ja kuntosalit, Kepolan koulun liikuntasali, Lallin koulun liikunta- ja kuntosali sekä Säkylähallin liikunta- ja kuntosalit.

1.8.2016 alkaen tilojen käyttömaksut määräytyvät 9.11.2015 tekemän yhdistymishallituksen päätöksen mukaisesti

Tilojen käyttöä koskevan anomuksenvoi täyttää ja lähettää osoitteesta http://www.sakyla.fi/fi/vapaa-aika/Liikuntapalvelut/liikunta/tilojen-kayttoanomuslomake tai paperilomakkeella, joka on saatavilla kunnanviraston neuvonnasta.

Uimakoulut 2016

Säkylän päiväuimakoulut 2016 järjestetään Euran uimahallissa ma-to 20. - 23.6 ja ma-ke 27. - 29.6 (kaikilla 7 päivää)
Ilmoittautumiset aamu- ja iltapäiväryhmiin alkavat ma 16.5. klo 8.30. Lisätietoa tästä linkistä

Tavaralahjoitukset perusturvaosaston kierrätyspisteeseen

Tavaralahjoituksia otetaan vastaan perusturvaosaston kierrätyspisteeseen.

Kierrätyspisteeseen voi lahjoittaa hyväkuntoista tavaraa, joka ohjataan sitä tarvitseville kuntalaisille perusturvaosaston välityksellä. Noutokuljetus järjestetään tarvittaessa. Kierrätyspisteen yhteyshenkilönä toimii nuorten työpajan yksilövalmentaja Jaakko Halminen, puh 044 7328 109.

Perusturvaosaston työntekijät kirjoittavat lomakkeen, jolla asiakas voi noutaa tarvitsemansa tavarat kierrätyspisteestä. Lomakkeen saaminen ei välttämättä edellytä perusturvaosaston asiakkuutta.

Tiedotteet ja kuulutukset

27.04.2016

Kuulutus iltapäivätoiminnan järjestämisestä lv 2016-2017

Lue lisää...
26.04.2016

Rakennuslupien julkipanoilmoitus

Lue lisää...
18.04.2016

Rakennuslupien julkipanoilmoitus

Lue lisää...
13.04.2016

Haetaan terveystarkastajaa

Lue lisää...
31.03.2016

Kuulutus Köörnummen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta

Lue lisää...