Kaavoitus

Kaavoituksen valmistelusta

Kaavoitus on tärkeä osa kunnan kehittämistä

Säkylän kunnassa kaavoituksen valmisteluajan hoitamisesta vastaa kunnanhallitus. Kaavoitusprosessin loppuvaiheessa kunnanhallitus esittää kaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kunnan toimesta laaditaan yleis- ja asemakaavoja.

Rantakiinteistöjen omistajat teettävät ranta-asemakaavat omilla kustannuksillaan. Ranta-asemakaavoituksen eri vaiheiden hyväksynnät tehdään samoin kuin yleis- ja asemakaavoissakin.

Kaavoitustyö koostuu mm. esisuunnittelusta, erilaisten selvitysten laadinnasta, suunnitteluttamisesta, hallinnollisesta valmistelusta ja yhteydenpidosta eri viranomaisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain (20§) mukaisena kunnan kaavoittajana toimii tekninen johtaja.

Kaavoitusprosessin toteutusvaiheet on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa.

Toteuta unelmasi Säkylässä!

Tutustu esitteeseemme