Kaavoitus

Kaavoituskatsaus

Säkylän kunta julkaisee kerran vuodessa MRL edellyttämän kaavoituskatsauksen vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan myös sellaiset kaavoitukseen liittyvät päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

Kaavoituskatsaus vuodelta 2010
Kaavoituskatsaus vuodelta 2011
Kaavoituskatsaus vuodelta 2012
Kaavoituskatsaus vuodelta 2013-2014
Kaavoituskatsaus vuodelta 2015
Kaavoituskatsaus vuodelta 2016
Kaavoituskatsaus vuodelta 2017