Vesihuoltolaitos

Vesi- ja viemärilaitos

Vesihuoltolaitoksen johto
Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, p. 044 517 1014

Työnjohtotehtävät, liittymishakemusten ja -sopimusten valmistelu
Vesihuoltoteknikko Timo Salonen, p. 044 5170 003

Laskutusasiat
Hallintopalvelusihteeri Eeva Holma, p. 044 732 8113

Vikapäivystys vesihuoltoasioissa:
virka-aikana  p. 0440 594712 tai 050 542 4038 

muuna aikana p. 0440 590182

Jätevedenpuhdistamo, pumppaamot ja vesihuoltoverkostot
Vesilaitoksenhoitaja Jari Rakkolainen, p. 0440 594712, vesihuoltoammattimies Jouni Viljanen 050 542 4038, vesihuoltoammattimies Petri Vuori 0440 328475

Verkostoveden tutkimustuloksia

Veden kovuus

TAKSAT

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja kulutuksesta on suoritettava teknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaiset maksut. 
Vesilaitoksen taksa
Viemärilaitoksen taksa

VESIJOHDON LIITTYMISMAKSUN LASKEMINEN

omakotitalon osalta

Liittymismaksu riippuu omakotitalon huoneistoalasta

Liike-, teollisuus-, maatalous- yms. rakennuksilla on omat liittymisperusteensa.

VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMISMAKSU

omakotitalon osalta

Liittymismaksu määräytyy tontin pinta-alan ja kerrosalan mukaan.

Tontin pinta-alaksi otetaan pienempi luvuista, joista toinen on tontin
pinta-ala ja toinen viisinkertainen kerrosala.

(kerros-, rivi- ja liiketaloissa on erilliset perusteet)

TIETOJA VESILAITOKSESTA
31.12.2016
Vedenottolupa
4500 m3/vrk
Vedenottamot
Porsaanharju, Klopinmonttu ja Yttilän Otta
Veden käsittely
Vesi pumpataan suoraan verkostoon eikä kemikaaleja käytetä

Säiliöt ja paineenkorotus

Varuskunta-alueella yläsäiliö 1000 m3 ja alasäiliö 500 m3 sekä paineenkorotus. Alasäiliö 1000 m3 sekä paineenkorotus Lusikkaojalla.

Verkosto

Rakennettua vesijohtoa 455,810km
– muoviputkia 449,510 km
– valurautaputkia 1,400 km
– asbestisementtiputkia 4,900 km

Vesimäärät

Ottamoilta pumpattu verkostoon v. 2016, 1 214 938m3

Suurimmat kuluttajat

– Apetit Oyj, Kivikylä Oy/ Länsi-Kalkkuna, Varuskunta

TIETOJA
VIEMÄRILAITOKSESTA
1.1.2013

Jätevedenpuhdistamo

Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo on rakennettu vuonna 1983. Jätevedenpuhdistamo saneerattiin vuosien 2006-2007 aikana vastaamaan vuoden 2008 alussa voimaan tulleiden ympäristöluvan mukaisten mitoitusarvojen vaatimukset.
Puhdistamo on mitoitettu käsittelemään jätevesiä 7200 m3/d.

Jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhdyskuntajätevesien lisäksi Kivikylän Kotipalvaamo Oy:n esikäsitellyt jätevedet, Apetit Oyj:n sosiaalitilojen jätevedet sekä Säkylän varuskunnan jätevedet.
Vuoden 2003 alusta Pöytyän kunnan Yläneen alueen jätevedet on johdettu jätevedenpuhdistamolle. Köyliön kunnan jätevedet on johdettu jätevedenpuhdistamolle joulukuusta 2010 alkaen.

Jätevedet johdetaan käsittelyn jälkeen purkuviemärillä Eurajokeen. Samaan putkeen johdetaan Apetit Oyj:n käsitellyt prosessijätevedet.

Prosessiltaan laitos on nykyisin sellainen, että kaksi aiemmin rinnakkain toiminutta rengasilmastuskanavaa toimivat sarjassa denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessina (DN-prosessi). Jätevesi johdetaan ensin 1-rengaskanavaan hapettomaan denitrifikaatiovaiheeseen ja tämän jälkeen ilmastettuun nitrifikaatiovaiheeseen 2-kanavaan. Nitraattipitoista lietettä kierrätetään nitrifikaatiovaiheesta takaisin denitrifikaatiovaiheeseen. Puhdistetun jäteveden jälkikäsittelynä on Dynasand-hiekkasuodatus.

Verkosto ja pumppaamot

Rakennettua viemäriverkostoa 169,920 km
– pumppaamoja 38 kpl
Jätevesimäärät
Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä v. 2016, 809 080m3

Suurimmat asiakkaat

– Apetit Oyj, Kivikylä Oy/ Länsi-Kalkkuna, Varuskunta