Vesihuoltolaitos

Vesi- ja viemärilaitos

Vesihuoltolaitoksen johto
Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, p. 044 517 1014

Työnjohtotehtävät, liittymishakemusten ja -sopimusten valmistelu
Vesihuoltoteknikko Timo Salonen, p. 044 5170 003

Laskutusasiat
Hallintopalvelusihteeri Eeva Holma, p. 044 732 8113

Vikapäivystys vesihuoltoasioissa:
p. 0440 594712/virka-aikana tai 050 542 4038 

p. 0440 590182/muuna aikana

Jätevedenpuhdistamo, pumppaamot ja vesihuoltoverkostot
Vesilaitoksenhoitaja Jari Rakkolainen, p. 0440 594712, vesihuoltoammattimies Jouni Viljanen 050 542 4038, vesihuoltoammattimies Petri Vuori 044 032 845

Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 5.10.2016 (Yttilä)
Säkylän uimaveden tutkimustuloksia 22.11.2016 (Pyhäjärvi, Katismaa)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 7.12.2016 (Kankaanpää, Kepola)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 1.2.2017 (Voitoinen)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 1.3.2017 (Kiviharju, Vuorenmaa)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 4.4.2017 (Pyhäjoki)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 4.4.2017 (Vuorenmaa)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 3.5.2017 (Huovinrinne)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 6.6.2017 (Huovinrinne, Luvalahti)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 6.6.2017
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 6.6.2017
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 6.6.2017 (Tuiskula)
Säkylän verkostoveden tutkimustuloksia 6.6.2017 (Köyliö)
Uimavesinäytteet 1.8.2017, 2.8.2017

Veden kovuus

LIITTYMINEN VESI- JA/TAI VIEMÄRILAITOKSEEN

Halutessaan liittyä kunnan vesi- ja/tai viemärijohtoon tulisi kiinteistönomistajan aluksi ottaa yhteyttä hallintopalvelusihteeri Eeva Holmaan p. 044 732 8113 tai vesihuoltoteknikko Timo Saloseen p. 044 5170 003. Liittyjä täyttää liittymishakemuksen, jonka jälkeen teknisellä osastolla laaditaan liittymissopimus, jossa määritellään liittymisehdot, mm. liittymispiste, liittymis- ja padotuskorkeus. Liittymishakemuslomake

Liittyjän ja laitoksen välisissä suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtuuston hyväksymiä sopimusehtoja ja yleisiä toimitusehtoja (annetaan liittyjälle hakemuslomakkeen mukana). Talojohtoa voi ryhtyä rakentamaan, kun hakemus on tehty ja laitos on määritellyt liittymispisteen korkeustietoineen. Mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu, pitää sopimusosapuolen ilmoittaa vesihuoltolaitokselle omistajan vaihtumisesta. Ilmoitus kiinteistön omistajan vaihdoksesta.

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja kulutuksesta on suoritettava teknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaiset maksut.

Vesilaitoksen taksa

Viemärilaitoksen taksa

VESIJOHDON LIITTYMISMAKSUN LASKEMINEN

omakotitalon osalta

Liittymismaksu riippuu omakotitalon huoneistoalasta

Liike-, teollisuus-, maatalous- yms. rakennuksilla on omat liittymisperusteensa.

VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMISMAKSU

omakotitalon osalta

Liittymismaksu määräytyy tontin pinta-alan ja kerrosalan mukaan.

Tontin pinta-alaksi otetaan pienempi luvuista, joista toinen on tontin
pinta-ala ja toinen viisinkertainen kerrosala.

(kerros-, rivi- ja liiketaloissa on erilliset perusteet)

TIETOJA VESILAITOKSESTA
1.1.2013
Vedenottolupa
4500 m3/vrk
Vedenottamot
Kolme siiviläputkikaivoa Säkylän harjulla
Veden käsittely
Vesi pumpataan suoraan verkostoon eikä kemikaaleja käytetä

Säiliöt ja paineenkorotus

Varuskunta-alueella yläsäiliö 1000 m3 ja alasäiliö 500 m3 sekä paineenkorotus. Alasäiliö 1000 m3 sekä paineenkorotus Lusikkaojalla.

Verkosto

Rakennettua vesijohtoa 202,235 km
– muoviputkia 195,935 km
– valurautaputkia 1,400 km
– asbestisementtiputkia 4,900 km

Vesimäärät

Ottamoilta pumpattu verkostoon v. 2012, 798.114 m3

Suurimmat kuluttajat

– Apetit Oyj                          189.634 m3
– Kivikylän Kotipalvaamo Oy  155.872 m3
– Varuskunta                          81.283 m3

TIETOJA
VIEMÄRILAITOKSESTA
1.1.2013

Jätevedenpuhdistamo

Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo on rakennettu vuonna 1983. Jätevedenpuhdistamo saneerattiin vuosien 2006-2007 aikana vastaamaan vuoden 2008 alussa voimaan tulleiden ympäristöluvan mukaisten mitoitusarvojen vaatimukset.
Puhdistamo on mitoitettu käsittelemään jätevesiä 7200 m3/d.

Jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhdyskuntajätevesien lisäksi Kivikylän Kotipalvaamo Oy:n esikäsitellyt jätevedet, Apetit Oyj:n sosiaalitilojen jätevedet sekä Säkylän varuskunnan jätevedet.
Vuoden 2003 alusta Pöytyän kunnan Yläneen alueen jätevedet on johdettu jätevedenpuhdistamolle. Köyliön kunnan jätevedet on johdettu jätevedenpuhdistamolle joulukuusta 2010 alkaen.

Jätevedet johdetaan käsittelyn jälkeen purkuviemärillä Eurajokeen. Samaan putkeen johdetaan Apetit Oyj:n käsitellyt prosessijätevedet.

Prosessiltaan laitos on nykyisin sellainen, että kaksi aiemmin rinnakkain toiminutta rengasilmastuskanavaa toimivat sarjassa denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessina (DN-prosessi). Jätevesi johdetaan ensin 1-rengaskanavaan hapettomaan denitrifikaatiovaiheeseen ja tämän jälkeen ilmastettuun nitrifikaatiovaiheeseen 2-kanavaan. Nitraattipitoista lietettä kierrätetään nitrifikaatiovaiheesta takaisin denitrifikaatiovaiheeseen. Puhdistetun jäteveden jälkikäsittelynä on Dynasand-hiekkasuodatus.

Verkosto ja pumppaamot

Rakennettua viemäriverkostoa 100,923 km
– muoviputkia 63,542 km
– betoniputkia 30,659 km
– asbestisementtiputkia 6,722 km
– pumppaamoja 27 kpl
Jätevesimäärät
Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä v. 2012, 918.396 m3

Venttiili

Suurimmat asiakkaat

– varuskunta                          80.934 m3
– Kivikylän Kotipalvaamo Oy  155.872 m3
– Apetit Oyj                            25.381 m3