Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet

Kunnan asukkaalla tai asukasryhmällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.


Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelu

Selaa ja tee kuntalaisaloite Säkylään: www.kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Käsittelyn vaiheet:

  • Valmistelussa (aloite on tehty ja asiaa valmistellaan päätöksentekoa varten)
  • Käsitelty (kun toimivaltainen viranhaltija tai toimielin on tehnyt päätöksen)
  • Loppuun käsitelty (valtuusto on käsitellyt asian)

Säkylän kunnan valtuustoaloitteet:

Aloite/tekijäKäsittelyTila
Säkylän keskustan linja-autopysäkin mahdollisen siirtämisen selvitystyö/
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
KV 3.4.2023 § 9 Valmistelussa
Digitaalisen tiedotuksen lisääminen/
Kokoomuksen valtuustoryhmä
KV 14.11.2022 § 62
KH 14.11.2022 § 230
Valmistelussa
Ukrainan sodan takia hädässä olevien auttaminen talvisella avustuspaketilla/
Keskustan, Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät
KV 14.11.2022 § 62
KH 14.11.2022 § 233
Loppuun käsitelty
Säkylä siistiksi sakilla/
Kokoomuksen valtuustoryhmä
KV 21.3.2022 § 23
KH 28.3.2022 § 52
Valmistelussa
Aloitteiden seurannan parantaminen/
Kokoomuksen valtuustoryhmä
KV 16.8.2021 § 37
KH 31.8.2021 § 137
KH 31.8.2021 § 144
Loppuun käsitelty
Ostolaskuaineiston julkaisu avoimesti läpinäkyvyyden todentamiseksi/
Kokoomuksen valtuustoryhmä
KV 13.12.2021 § 71
KH20.12.2021 § 241
Loppuun käsitelty
Lautakuntien, valtuuston ja kunnanhallituksen esityksiin vakiona arvio merkityksistä/
Kokoomuksen valtuustoryhmä
KV 13.12.2021 §70
KH 20.12.2021 § 241
Loppuun käsitelty
Kotimaisten ja erityisesti paikallisten elintarvikkeiden käytön lisääminen/
Säkylän Keskustan valtuustoryhmä
KV 28.2.2022 § 14
KH 14.3.2022 § 39
SIVLK 5.4.2022 § 22
SIVLK 15.11.2022 §105
KH 28.11.2022 § 247
KV 12.12.2022 § 72
Loppuun käsitelty
Nuorisotyöntekijän palkkaaminen/
Säkylän Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
KV 6.6.2022 § 39
KH 13.6.2022 § 112
SIVLK 15.11.2022 §103
KH 28.11.2022 § 246
KV 12.12.2022 § 71
Loppuun käsitelty
Nuorten osallisuuden lisääminen/
Säkylän nuorisovaltuusto, Säkylän Kokoomus ry ja Kokoomuksen valtuustoryhmä
KH 13.6.2022 § 116
KV 4.7.2022 § 45
Loppuun käsitelty
Lähiruokapäivä kerran kuukaudessa varhaiskasvatuksen sekä koulujen ruokailussa/
Kokoomuksen valtuustoryhmä
KV 28.2.2022 § 15
KH 14.3.2022 § 39
SIVLK 5.4.2022 § 23
KV 6.6.2022 § 32
Loppuun käsitelty
Avustus ukrainalaisille/
Säkylän Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
KV 28.2.2022 § 16
KH 14.3.2022 § 39
KH 14.3.2022 § 42
KV 21.3.2022 § 20
Loppuun käsitelty
Säkylän ulkoasun kohentaminen/
Säkylän Keskustan valtuustoryhmä
KV 15.11.2021 § 63
KH 7.2.2022 § 19
KV 28.2.2022 § 5
KH 14.3.2022 § 39
Loppuun käsitelty
Valtionavustuksilla toteutettavien hankkeiden viestinnästä kuntalaisille/
Kokoomuksen valtuustoryhmä
KV 4.10.2021 § 54
KH 7.2.2022 § 18
KV 28.2.2022 § 4
KH 14.3.2022 § 39
Loppuun käsitelty
Kunnan metsänhoidon tavoitteet/
Säkylän vihreä valtuustoryhmä
KV 14.12.2022 §55
KH 7.2.2022 § 17
KV 28.2.2022 § 3
KH 14.3.2022 § 39
Loppuun käsitelty