Bioharju

Länsi-Säkylän teollisuusalue eli Säkylän bioharju

Säkylän kunta on kaavoittanut 204-tien välittömään läheisyyteen uuden teollisuusalueen. Alue on saanut nimekseen bioharju, sillä alueella sijaitsevat jo pitkään toimineet Suomen ainoa sokeritehdas (Sucros Oy) sekä Apetit Oyj:n kasvispakastetuotanto.
Alueelle on juuri valmistumassa VSS Biopower biokaasujalostamo, joka alkaa tuottaa biodieseliä alueen yrityksille niiden omista jätteistä. Bioenergiaa voidaan käyttää yritysten lämmön- ja sähköntuotantoon. Lisäksi alueelle on valmistunut Betulium Oy:n tuotantolaitos, jossa he kehittävät ja valmistavat biopohjaisia selluloosamateriaaleja.

Pelkästään Satakunnassa on yli 200 elintarvikealan yritystä ja elintarviketeollisuuden tuotannossa muodostuu paljon erilaisia sivuvirtoja. Vihannesviljelyn keskittyminen Satakuntaan pohjautuu soveltuviin viljelyolosuhteisiin ja alkutuottajien kiinteään yhteistyöhön jalostavan teollisuuden kanssa. Satakunnassa tuotetaan noin 25% koko maan avomaan vihanneksista ja noin 75% teollisuuden jalostamista vihanneksista. Erilaisia kasvisperäisiä sivuvirtoja syntyy siis paljon.
Länsi-Säkylän teollisuusalueella on kunnan maaomistuksia ja alueelle sijoittuvien yritysten kanssa keskustellaan heidän kannaltaan paras sijoittumispaikka. Yhteistyö kunnan kanssa on keskustelevaa ja ratkaisukeskeistä.

Sijoitu Säkylään – meillä on tilaa menestykselle!