Bioharju

Länsi-Säkylän teollisuusalue eli Säkylän bioharju

Säkylän kunta on kaavoittanut 204-tien välittömään läheisyyteen uuden teollisuusalueen. Alue on saanut nimekseen bioharju, sillä alueella sijaitsevat jo pitkään toimineet Suomen ainoa sokeritehdas (Sucros Oy) sekä Apetit Oyj:n kasvispakastetuotanto.

Alueelle on juuri valmistumassa VSS Biopower Oy:n biojalostamo, joka tuottaa biokaasua ja biodieseliä. Biokaasu jalostetaan iikennepolttoaineeksi. Biodiesel menee teollisuuden sähkön ja lämmön tuotantoon. Laitos käyttää raaka-aineina lähiseudun ruokaketjun sivuvirtoja ja peltobiomassoja.

Pelkästään Satakunnassa on yli 200 elintarvikealan yritystä ja elintarviketeollisuuden tuotannossa muodostuu paljon erilaisia sivuvirtoja. Vihannesviljelyn keskittyminen Satakuntaan pohjautuu soveltuviin viljelyolosuhteisiin ja alkutuottajien kiinteään yhteistyöhön jalostavan teollisuuden kanssa. Satakunnassa tuotetaan noin 25% koko maan avomaan vihanneksista ja noin 75% teollisuuden jalostamista vihanneksista. Erilaisia kasvisperäisiä sivuvirtoja syntyy siis paljon.
Länsi-Säkylän teollisuusalueella on kunnan maaomistuksia ja alueelle sijoittuvien yritysten kanssa keskustellaan heidän kannaltaan paras sijoittumispaikka. Yhteistyö kunnan kanssa on keskustelevaa ja ratkaisukeskeistä.

Sijoitu Säkylään – meillä on tilaa menestykselle!