Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun ryhmäsähköposti

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

02 832 8322,  044 3302 492
 • Ympäristöluvat (teollisuus, energiantuotanto, jakeluasemat)
 • Vesihuollon valvonta, mm. kiinteistökohtainen jätevesien käsittely ja vesihuoltolaitoksen viemäriin liittymisvelvollisuusasiat
 • Vesitalousasiat, mm. ojitusasiat ja vesirakentamisen neuvonta
 • Meluilmoitukset ja ulkomeluasiat (sisämeluasiat: terveystarkastajat Kallionsivu ja Koivusaari)
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot
 • Ilmoitukset koeluonteisesta toiminnasta
 • Ympäristötutkimukset ja – projektit
 • Ilmansuojelu
 • Luonnonsuojelun asiat
 • Leirintäalueasiat
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Poikkeustilanteet
Sähköposti

Ympäristötarkastaja Johanna Thessler

02 832 8357, 044 7307 423
 • Ympäristöluvat (eläinsuojat, jätteen kierrätys ja käsittely
 • Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta
 • Maisematyöluvat (puiden kaato ym. maisemaa muuttava työ asemakaava-alueella)
 • Jätehuollon valvonta (mm. roskaamisasiat)
 • Maasto- ja vesiliikenne; mm. moottorikelkkailureitit, vesiliikenteen rajoittaminen, kilpailut ja harjoitukset
 • Romuajoneuvot ja ajoneuvojen siirto
 • Ympäristön pilaantumisen valvonta (mm. lannan patterointi-ilmoitukset)
 • Pohjaveden suojelu

Ympäristötarkastaja Sari Koivusaari

050 3809 103
 • Ympäristölupavalvonta eläinsuojien osalta
 • Jätehuollon valvonta