Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun henkilöstö palvelee Säkylän kunnanvirastolla ja alla mainittuina viikonpäivinä, elleivät työtehtävät ole esteenä, Huittisten kaupunginvirastolla. Tapaamisista sopiminen etukäteen on suositeltavaa. Hoidamme myös Oripään kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä.

VIRANHALTIJAT JA TEHTÄVÄJAKO ALLA

Ympäristönsuojelun ryhmäsähköposti

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

044 3302 492
 • HUITTISTEN KAUPUNGINVIRASTOLLA PERJANTAISIN
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti (teollisuus, energiantuotanto, jakeluasemat)
 • Vesitalousasiat, mm. ojitusasiat ja vesirakentamisen neuvonta
 • Meluilmoitukset ja ulkomeluasiat (sisämeluasiat: terveystarkastajat Kallionsivu ja Koivusaari)
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot
 • Ilmoitukset koeluonteisesta toiminnasta
 • Ympäristötutkimukset ja – projektit
 • Ilmansuojelu
 • Luonnonsuojelun asiat
 • Leirintäalueasiat
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Poikkeustilanteet
Sähköposti

Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler

044 7307 423
 • HUITTISTEN KAUPUNGINVIRASTOLLA TIISTAISIN
 • Ympäristöluvat (Euran ja Säkylän eläinsuojat, jätteen kierrätys ja käsittely)
 • Rekisteröinti (murskausasemat)
 • Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta
 • Maisematyöluvat (puiden kaato ym. maisemaa muuttava työ asemakaava-alueella)
 • Jätehuollon valvonta (mm. roskaamisasiat)
 • Maasto- ja vesiliikenne; mm. kilpailut ja harjoitukset
 • Romuajoneuvot ja ajoneuvojen siirto
 • Ympäristön pilaantumisen valvonta (mm. lannan patterointi-ilmoitukset)

Ympäristötarkastaja Ilona Numminen

044 7203 594
 • HUITTISTEN KAUPUNGINVIRASTOLLA MAANANTAISIN
 • Vesihuollon valvonta, kiinteistökohtainen jätevesien käsittely viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella
 • Vesihuoltolaitosten viemäriin ja vesijohtoon liittymisvelvollisuus- ja vapautusasiat
 • Ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastukset ja muut tarkastukset
 • Ympäristön pilaantumisen valvonta

Ympäristötarkastaja Sari Koivusaari

050 3809 103
 • TOIMIPISTE HUITTISTEN KAUPUNGINVIRASTOLLA (I krs)
 • Ympäristölupavelvollisten eläinsuojien valvonta ensisijaisesti Huittisissa
 • Jätehuollon valvonta