Varhaiskasvatukseen hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen

5.3.2019

Huovinrinteen päiväkoti (puh. 0400 338 361) varhaiskasvatus ja esiopetus Keskustan päiväkoti (puh. 0400 330 186) varhaiskasvatus ja esiopetus vuorohoito Onnimannin päiväkoti (puh. 050 408 6234) varhaiskasvatus ja esiopetus Kepolan koulu (puh: 044 336 6983) esiopetus (tarvittaessa täydentävä varhaiskasvatus) Lallin koulu (puh: 044 378 6647) esiopetus(tarvittaessa täydentävä varhaiskasvatus) Perhepäivähoito Lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea, järjestetään varhaiskasvatusta… Read more »

Kulttuuriavustukset 2019

Avustukset ilmoitetaan haettaviksi kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Hakulomakkeita sekä avustusten myöntämisperusteet on saatavana kunnanviraston neuvonnasta tai osoitteesta: www.sakyla.fi/fi/vapaa-aika/lomakkeet. Hakemukset liitteineen on toimitettava 31.3. mennessä osoitteeseen: Säkylän kunta, kulttuuritoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä Sivistysjohtaja

Tiesuunnitelma Rauma – Tampere Vt 12 parantaminen välillä Eura – Raijala

4.3.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Säkylän kunnalle lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman Rauma – Tampere Vt parantaminen välillä Eura – Raijala, Eura Säkylä ja Huittinen, Ristolan kohta. Tiesuunnitelma on nähtävänä 30 päivää 14.2.–15.3.2019 Säkylän kunnanvirastolla osoittessa Rantatie 268, 27800 Säkylä. Tiesuunnitelmaa koskeva kartta löytyy seuraavasta linkistä: https://www.sakyla.fi/wp-content/uploads/2019/02/3T-4C-Suunnitelmakartta-V12-plv.-4200-5600.pdf Tiesuunnitelmaa… Read more »

Kouluun ilmoittautuminen

26.2.2019

Hyvä tulevan ekaluokkalaisen huoltaja,       Perusopetuksen 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Syksyllä 2019 koulunsa aloittavien oppilaiden sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu 26.2. – 5.3.2019 välisenä aikana Wilma-ohjelmalla. Ilmoittautuminen tapahtuu internet selaimella (ei puhelinsovelluksella) osoitteessa https://sakyla.inschool.fi/ (menu-valikko/lomakkeet/perusopetukseen ilmoittautuminen). Jos esiopetuksessa olevan lapsesi esiopetuspaikassa on otettu Wilma käyttöön,… Read more »

Nuorten kesätyöt 2019

7.2.2019

Säkylän kunta maksaa säkyläläisille yrityksille ja yksityisille työnantajille tukea peruskoulun päättäneiden alle 20-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikkojen (1.6.-31.8.2019) järjestämiseen seuraavasti: * työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), palkkio 150 euroa * työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), palkkio 225 euroa * työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), palkkio 300 euroa Hakemukset tulee toimittaa 10.5.2019 klo 15 mennessä… Read more »

Säkyläläisten rintamaveteraanien kuntoutus vuonna 2019

6.2.2019

Kuntoutukseen valittavan tulee olla vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Veteraanikuntoutus voi toteutua joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Avokuntoutus voi perustellusta syystä tapahtua myös veteraanin kotona. Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorin vahvistamalla hakulomakkeella, joita saa lääkärinvastaanotoilta terveyskeskuksesta. Laitoskuntoutukseen hakijoiden on syytä merkitä hakulomakkeeseen toivomus kuntoutuslaitoksesta sekä mahdollinen toivomus kuntoutusjakson jakamisesta aviopuolison kanssa. Haettaessa jalkojenhoitoa… Read more »

Jää- ja latutiedot

1.2.2019

Ajantasaisia jää- ja latutietoja Säkylän alueella päivitetään tälle sivulle. Tervetuloa nauttimaan talvisesta liikkumisesta Säkylässä!