Jätehuollon valvonta

Jätehuollon tarkoituksena on edistää jätteiden kierrätystä ja ehkäistä jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta toimii Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä jätehuollon valvontaviranomaisena. Jätehuollon järjestämisestä vastaavana jätehuoltoviranomaisena toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta. Mikäli jätehuoltoon liittyy epäkohtia, esim. roskaantumista tai pysyvää hajuhaittaa, voi asiasta ilmoittaa Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy huolehtii jätehuollon käytännön järjestämisestä, mm. kierrätyspisteistä ja jätteenkäsittelylaitoksen toiminnasta.

Jäteneuvonta

Euran ja Säkylän kuntien sekä Huittisten kaupungin jäteneuvonnasta, mm. jätteiden lajittelusta ja omatoimisesta jätteiden käsittelystä, huolehtivat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jäteneuvojat: puh 03 424 2622 (arkisin klo 9.00-15.00), sähköposti asiakaspalvelu@lhj.fi.

Järjestetty jätteenkuljetus

Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä on voimassa ns. sopimusperusteinen jätehuolto. Sopimusperusteinen jätehuolto tarkoittaa, että jokaisen kiinteistön on tehtävä jätteenkuljetussopimus sekajätteen kuljettamisesta Hallavaaran jätekeskukseen valitsemansa jätekuljetusyrittäjän kanssa. Kaikilla kiinteistöillä, myös kesämökeillä tulee olla voimassa oleva sopimus jätteen kuljetuksesta. Kiinteistönomistajalla on myös mahdollisuus käyttää naapurin/naapurien kanssa yhteistä astiaa. Astia- ja kuljetushinnoista on sovittava suoraan kuljetusyrittäjän kanssa. Pidennystä jäteastian tyhjennysväliin voi hakea Forssan jätelautakunnalta.

Ympäristökatselmus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta järjestää joka kevät ympäristökatselmuksen alueellaan. Ympäristökatselmuksessa käydään tarkastamassa etukäteen listattuja roskaantuneita kohteita tai kohteita, joissa on huonokuntoisia rakennuksia. Ympäristökatselmukseen osallistuvat ympäristötarkastajan ja rakennustarkastajan lisäksi 2-3 ympäristölautakunnan vaihtuvaa jäsentä. Kohteita keväiseen kierrokseen voi ilmoittaa ympäristötoimistoon pitkin vuotta.

Romuajoneuvot

Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston ympäristötarkastaja huolehtii Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä. Romuajoneuvojen siirtäminen yleisiltä alueilta on kunnan velvollisuus. Ympäristötarkastaja tekee siirtopäätöksen myös yksityisellä alueella olevan hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon siirrosta, jos alueen haltija sitä perustellusti pyytää. Käytännön siirto- ja varastointityön suorittavat Kiukaisten Autopelti ja Hinaus Ky Euran kunnan alueella ja Paassillan Hinaus Oy Säkylän alueella. Romuajoneuvotaksa.

Jätehuoltomääräykset

Jätelautakunta

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Jäteneuvonta

Jätetaksat

Jätteiden lajittelu

Tietoa jätteistä ja jätehuollosta

Ohje käytetyn lämmitysöljy- tai polttonestesäiliön poistamisesta