Nuorten neuvosto

Säkylän kunnan toimii myös lakisääteinen nuorten vaikuttajaryhmä, joka on nimetty Nuorten neuvostoksi. Neuvoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki Säkylässä asuvat nuoret.

Nuorten neuvoston tavoitteet ja tehtävät ovat:

  • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Säkylässä
  • olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa
  • kirjoittaa vuosittain julkilausuma, jossa käsitellään nuorten olosuhteita ja listataan mahdollisia kehitysideoita
  • tehdä tarvittaessa aloitteita nuorisoa koskevissa asioissa
  • tuoda nuorten näkökulma esille kunnan päätöksenteossa
  • toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten, nuorisojärjestöjen ja kunnan työntekijöiden sekä päättäjien kanssa