Arkistot: Tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

Kuulutus yksityisteiden kunnossapitoavustuksista

4.1.2019

Säkylän kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa tiekunnille vuoden 2019 määrärahasta kunnossapitoavustukset haettaviksi. Uuden yksityistielain mukaan avustuksen myöntämisperiaatteet ovat muuttuneet aikaisemmasta. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettuna tiekunta (YTL 84 §) Tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 § edellytetään. Tiekuntien tulee kunnossapitoavustusten mahdollistamiseksi… Read more »

Vuosikuulutus

3.1.2019

SÄKYLÄN KUNTA Valtuuston kokoukset alkuvuonna 2019 pidetään kunnanvirastossa 1.4.2019, 13.5.2019, 10.6.2019. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18.00. Tarvittaessa kokouksia pidetään muinakin aikoina. Kunnanhallituksen kokoukset alkuvuonna 2019 pidetään kunnanvirastossa 21.1.2019, 4.2.2019, 18.2.2019, 4.3.2019, 25.3.2019, 8.4.2019, 6.5.2019, 20.5.2019, 3.6.2019, 17.6.2019. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 17.30. Tarvittaessa kokouksia pidetään muinakin aikoina. Pöytäkirjat ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa vähintään muutoksenhakuajan. Kunnanhallituksen… Read more »

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen kulutus- ja käyttömaksut nousevat 1.1.2019 alkaen

22.11.2018

Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen kulutus- ja käyttömaksut nousevat 1.1.2019 alkaen seuraavasti (Tekn.ltk 7.11.2018 § 52): veden uusi kulutusmaksu nousee nykyisestä 1,042 eurosta 1,14 euroon /m3, jäteveden uusi käyttömaksu nousee nykyisestä 2,48 eurosta 2,60 euroon/m3. Hinnat sisältävät alv 24%. 22.11.2018 Säkylän tekninen lautakunta

Kepolan alakoulu / tuntiopettajan määräaikainen tehtävä

1.8.2018

Säkylän kunnan koululaitos käsittää neljä 1-6 luokkien opetusta antavaa koulua, yhden 7-9 luokkien opetusta antavan koulun, erityisluokat 1-9 sekä lukion. Säkylän kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 8.8.2018 – 31.7.2019 Opetus tapahtuu Kepolan alakoulussa sekä mahdollisesti myös kahdella muulla alakoululla. Tunteja 16. Oma auto on tehtävän hoidossa välttämätön. Lisäksi saattaa olla mahdollisuus sijaisuuksien… Read more »

Rantatien katuvalaistuksen rakentaminen

29.6.2018

Säkylän kunnan tekninen lautakunta rakennuttaa ELY-keskuksen hallinnoimalle Rantatielle uutta katuvalaistusta kunnanviraston ja Lehmuuntien väliselle alueelle sekä maakaapelointia Lehmuuntieltä Euran suuntaan noin 60 metriä. Urakoitsijana toimii Eltel Networks Oy. Vanha katuvalaistus poistetaan ja uudemmat pylväät asennetaan harvempaan noin 45 metrin välein pihojen keskialueilta sivummalle. Pylväiden paikat on merkitty maahan sinisillä maalimerkinnöillä. Työ edellyttää urakoitsijan toimesta liikenteenjärjestelyjä… Read more »

Haku laitos-/toimitilahuoltajan työhön/oppisopimussuhteiseen työhön sekä haku laitos-/toimitilahuoltajan sijaisuuksiin

25.6.2018

Säkylän kunnan tekninen toimiala hakee palveluhenkistä laitos-/toimitilahuoltajaa tai laitoshuoltajan työstä kiinnostunutta, tulevaa ammattilaista oppisopimukseen 13.8. alkaen tai sopimuksen mukaan. Oppisopimusaikana suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja/toimitilahuoltaja. Opiskelu on työelämäpainotteista. Lisäksi haetaan laitos-/toimitilahuoltajan työstä kiinnostuneita eri pituisiin sijaisuuksiin tarvittaessa. Laitoshuoltaja/toimitilahuoltaja huolehtii oman työkohteidensa siivouksesta siivouspäällikön alaisena. Työnkuva vaihtelee ja työkohteet ovat kunnan omistamien rakennusten tiloissa. Kirjalliset… Read more »

Iltapäivätoiminnan järjestäminen lukuvuonna 2018-2019

4.5.2018

Säkylän kunta järjestää 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.‐9. luokan oppilaille iltapäivätoimintaa Isosäkylän, Huovinrinteen, Kepolan ja Lallin kouluissa koulupäivisin koulun jälkeen klo 16.15 asti. Ryhmät perustetaan, mikäli toimintaan ilmoittautuu riittävästi oppilaita. Hakemuksia on saatavilla päiväkodeista, kouluista, sivistystoimelta sekä kunnan nettisivuilta. Hakemukset palautetaan Säkylän kunnanvirastoon sivistystoimeen 18.5.2018 mennessä. Ryhmien perustamisesta ja… Read more »

Liikuntatilojen käyttövuorot

3.5.2018

Liikuntatilojen käyttövuorot toimintakaudelle 2018 – 2019 ilmoitetaan yksityisten, yhteisöjen ja järjestöjen haettaviksi 31.5.2018 mennessä. Liikunta- ja harrastustoimintaan sopivia tiloja ovat koulujen liikuntasalit: Huovinrinne, Karhusuo, koulukeskus, Kepola ja Lalli. Säkylähallin liikuntasali sekä koulukeskuksen peilisali, kuntosalit koulukeskuksessa, Säkylähallissa ja Lallin koululla. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten johdosta Koulukeskuksen liikuntasali ei ole käytettävissä 13.9. – 2.10.2018 eikä 8. – 29.3.2019 välisinä… Read more »

Vireilletulokuulutus Lusikkaojan asemakaavan muutos

29.3.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa käynnistäneensä Lusikkaojan asemakaavan muutoksen laadinnan. Lusikkaojan asemakaavan muutoksen tavoitteena on lieventää asuinrakennustonttien rakentamista koskevia määräyksiä. Tonttien rakennusoikeuksiin ei kohdistu muutostarpeita. Suunnittelualue sijaitsee taajamassa n. 1,5 km Säkylän keskustasta, Pyhäjärven rannalla. Alueella on sijainnut leirintäalue, joka on edellisellä asemakaavalla muutettu asuinalueeksi. Alueelle on toteutettu kunnallistekniikka ja katu… Read more »