Arkistot: Tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta; Munituskanalan ympäristölupa, Säkylä

14.9.2020

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus   Hakija      Kieku Oy Dnro        ESAVI/4567/2020 Asia         Munituskanalan ympäristölupa, Säkylä   Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.9.–21.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.   Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuulutus; Tammitien katusuunnitelmat

10.9.2020

TAMMITIEN KATUSUUNNITELMAT NÄHTÄVILLÄ Säkylän kunnan Haapsaaren asemakaava-alueelle suunnitellun Tammitien katusuunnitelmat pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 10.9. – 30.9.2020 arkipäivisin klo 9 – 15 kunnanviraston teknisellä toimialalla, Rantatie 268 sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.sakyla.fi/Tekniset palvelut/Liikenneväylät. Osallisilla on oikeus tehdä vapaamuotoinen muistutus ehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Säkylän kunta/tekninen… Read more »

Kolme terveyskeskuslääkärin virkaa haettavana

4.9.2020

Oletko etsimämme TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI? Säkylässä on avoinna kolme terveyskeskuslääkärin virkaa sekä mahdollisuus YEK-vaiheen 9-12 kk pituiseen työjaksoon. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia itsenäisesti lääkärin tehtävissä Suomessa. Voit olla tuore kollega tai jo kokemusta kerryttänyt yleislääkäri tai soveltuvan alan erikoislääkäri. Toimimme Turun Yliopiston koulutusterveyskeskuksena, joten sekä YEK- että erikoistumisvaiheen työjaksoista… Read more »

Vireilletulokuulutus: Katinhännän asemakaavan muutos ja laajennus / Katismaa

27.8.2020

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa käynnistäneensä Katinhännän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadinnan ja asettaa kaava-aineiston luon-noksena nähtäville. Katinhännän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa virkistyspalvelujen kehittäminen sekä virkistykseen ja matkailuun liittyvä rakentaminen sekä kalasataman kehittäminen. Kaava-aineistot ovat nähtävillä 27.8.–30.9.2020 teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa… Read more »

Ylilääkärin viransijaisuus haettavana

Etsimme Säkylän sosiaali- ja terveystoimialan terveyspalveluihin ihmisläheistä ja uudistusmyönteistä ylilääkärin viransijaista, jolla on halua ja kykyä rakentaa tulevaisuuden terveyspalveluja yhteistyössä sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa. Haemme ammattilaista, joka tarjoaa näkemystä siitä, mihin terveyspalvelujen kenttä on kehittymässä. Haluaa osallistua kunnan terveyspalvelujen johtamiseen ja kehittämiseen sekä omaa kokemusta terveyspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä On toimintatavoiltaan joustava, motivoitunut, aktiivinen, suunnitelmallinen,… Read more »