Arkistot: Tiedotteet

Vähäsäkylän asemakaavan muutos hyväksytty

16.11.2017

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Säkylän kunnanvaltuusto on  13.11.2017 hyväksynyt Vähäsäkylän asemakaavan muutoksen, korttelit 271 ja 272. Kaavakartta on nähtävänä teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla www.sakyla.fi. Säkylässä 16.11.2017 SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS

Vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutus

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen kilpailutus on meneillään, lisätietoja: http://www.hankintailmoitukset.fi​ Kilpailutus, tehostettu palveluasuminen Vastaukset kilpailutuksen kysymyksiin

Köyliönjärven maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

7.11.2017

Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle laaditaan parhaillaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Suunnittelua on tehty kesän ja syksyn aikana yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin Lallin koululla maanantaina 30.10. Nyt laadittu alustava hoito- ja käyttösuunnitelma on Säkylän kunnan sivuilla  luettavissa 22.12.2017 asti, jolloin kaikki halukkaat saavat kommentoida suunnitelmaa ja esittää siihen täydennyksiä. Hoito- ja käyttösuunnitelma viimeistellään palautteen perusteella… Read more »

Säkylän kunta etsii joukkoonsa PSYKIATRISTA SAIRAANHOITAJAA tai MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINNON omaavaa henkilöä

24.10.2017

vakituiseen, 2.1.2018 alkavaan työsuhteeseen. Työnkuvaan kuuluvat koulupsyykkarin tehtävät (80%) sekä terveyskeskuksen mielenterveyspalveluissa työskenteleminen (20%). Koulussa toimit osana koulutiimiä (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) ennalta ehkäisevässä työssä. Psyykkarityö alkaa oppilaan tilanteen kartoituksesta ja tuen tarpeen arvioinnista. Työskentely voi sisältää ohjaus- ja tukikeskusteluita, koulunkäyntijärjestelyjä, konsultaatioita sekä ohjausta koulun omien sisäisten palvelujen (kouluterveydenhuolto, kuraattori, koulupsykologi) tai ulkopuolisten tukitoimien piiriin (etsivä… Read more »

Säkylän kunta etsii joukkoonsa PERHENEUVONNAN AMMATTILAISTA

vakituiseen, 2.1.2018 alkavaan työsuhteeseen. Säkylässä on perheneuvolapalvelut hankittu aiemmin ostopalveluna. Jatkossa perheneuvonta on osa Säkylän sosiaali- ja perhepalveluja. Nyt haemme Sinua, joka omaat soveltuvaa koulutusta ja kokemusta perheneuvonnasta, työntekijäksi perheneuvontaan sekä koordinoimaan ja kehittämään toimintaa yhteistyössä kunnan muiden lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden kanssa. Perheneuvonnassa etsitään ratkaisuja ja ennaltaehkäistään haastavia tilanteita yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa jalkaudutaan… Read more »

Rantatien katuvalaistuksen rakentaminen

29.9.2017

ILMOITUS Säkylän kunnan tekninen lautakunta rakennuttaa uutta katuvalaistusta Rantatielle kunnanviraston ja Jussilantien väliselle alueelle. Urakoitsijana toimii TAP Service Oy. Työ edellyttää urakoitsijan toimesta liikenteenjärjestelyjä mm. kaivuutöiden ja maakaapelointien vuoksi. Urakka käynnistyy viikolla 40. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa. 3.10.2017 Säkylän kunta Tekninen lautakunta