Arkistot: Tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

Ympäristökatselmus Euran ja Säkylän kunnissa 3.5.2018

16.4.2018

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen torstaina 3.5.2018. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota huonokuntoisiin rakennuksiin ja alueiden roskaantumiseen. Havaittujen epäkohtien poistamiseksi lähetetään purku/ korjaus- tai siivouskehotuksia. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta  

Vireilletulokuulutus Lusikkaojan asemakaavan muutos

29.3.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa käynnistäneensä Lusikkaojan asemakaavan muutoksen laadinnan. Lusikkaojan asemakaavan muutoksen tavoitteena on lieventää asuinrakennustonttien rakentamista koskevia määräyksiä. Tonttien rakennusoikeuksiin ei kohdistu muutostarpeita. Suunnittelualue sijaitsee taajamassa n. 1,5 km Säkylän keskustasta, Pyhäjärven rannalla. Alueella on sijainnut leirintäalue, joka on edellisellä asemakaavalla muutettu asuinalueeksi. Alueelle on toteutettu kunnallistekniikka ja katu… Read more »

Perusavustukset haettavana vuodelle 2018

6.3.2018

Perusavustukset ilmoitetaan haettaviksi liikunta- ja nuorisotoimintaa harjoittaville seuroille ja yhdistyksille. Hakulomakkeita on saatavissa kunnanviraston neuvonnasta tai osoitteesta: http://www.sakyla.fi/fi/vapaa-aika/lomakkeet Hakemukset liitteineen on toimitettava 3.4.2018 mennessä osoitteeseen: Säkylän kunta, Sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä. 6.3.2018 Vapaa-aikasihteeri

Kulttuuriavustukset haettavana vuodelle 2018

Avustukset ilmoitetaan haettaviksi kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Hakulomakkeita on saatavissa kunnanviraston neuvonnasta tai osoitteesta: http://www.sakyla.fi/vapaa-aika/lomakkeet/ Hakemukset liitteineen on toimitettava 3.4. mennessä osoitteeseen: Säkylän kunta, sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä. 6.3.2018 Sivistystoimi

Haku päivähoitoon / esiopetukseen ilmoittautuminen

20.2.2018

• Huovinrinteen päiväkoti (puh. 0400 338 361) – päivähoito ja esiopetus • Keskustan päiväkoti (puh. 0400 330 186) – päivähoito ja esiopetus – vuorohoitoryhmä • Onnimannin päiväkoti (puh. 050 408 6234) – päivähoito ja esiopetus • Kepolan koulu (puh: 044 336 6983) – esiopetus (tarvittaessa täydentävä päivähoito) • Lallin koulu (puh: 0443 786 647) – esiopetus (tarvittaessa täydentävä päivähoito) • Perhepäivähoito… Read more »

Kouluun ilmoittautuminen

14.2.2018

Perusopetuksen 1. luokalle ilmoitetaan ne lapset, jotka ovat syntyneet 2011 tai sitä ennen, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Syksyllä 2018 koulunsa aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen toteutetaan sähköisesti www – liittymä Wilman kautta 28.2.2018 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu internetselaimella (ei sovelluksella) osoitteessa https://sakyla.inschool.fi/ (menu-valikko/lomakkeet/perusopetukseen ilmoittautuminen). Huoltajille joilla ei ennestään ole esiopetusoppilaansa Wilma-tunnusta, on lähetetty esiopetusyksiköiden kautta kirje,… Read more »

Tarjouspyyntö työterveyspsykologin palveluista

10.1.2018

Säkylän sosiaali- ja terveystoimi pyytää tarjouksia työterveyspsykologin palveluista vuodelle 2018. Säkylän työterveyshuolto palvelee n. 2000 työntekijää ja henkilökuntaan kuuluvat 3 työterveyshoitajaa, työfysioterapeutti, ostopalveluna hankittua työterveyshuollon erikoislääkäriresurssia sekä talon omien lääkärien pitämää työterveyshuollon sairasvastaanottoa. Työterveyspsykologipalvelun tarve on keskimäärin 1-2 työpäivää viikossa, poislukien loma-ajat. Palvelu tulee tuottaa lähipalveluna Säkylän kunnassa ja tarjotun tuntihinnan tulee olla ostajalle kustannettavaksi… Read more »