Arkistot: Tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

  • Suodata kategorialla

Avoinna projekti-insinöörin (kiinteistötoimi ja yhdyskuntatekniikka) virka

15.7.2021

Säkylän kunnan tekninen toimiala vastaa mm. kiinteistötoimen, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen ylläpidosta. Etsimme projekti-insinööriä vakinaiseen virkasuhteeseen kunnan teknisen toimialan kiinteistötoimen ja yhdyskuntatekniikan monipuolisiin tehtäviin. Projekti-insinöörin varsinainen työpaikka on Säkylän kunnanvirastolla. Projekti-insinööri toimii teknisen johtajan alaisuudessa. Edellytämme virkaan valittavalta talonrakennustekniikan insinöörin (AMK) tutkintoa. Työssä menestyminen edellyttää mm. yhteistyö- ja paineensietokykyä, hyviä esimiestaitoja, kiinteistöjen teknisten ja yhdyskuntateknisten järjestelmien… Lue lisää »

Vuosikuulutus

7.7.2021

SÄKYLÄN KUNTA Valtuuston kokoukset alkusyksystä 2021 pidetään kunnanvirastossa 16.8.2021, 30.8.2021. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18.00. Loppuvuoden 2021 kokousten aikataulu tarkentuu syksyllä. Tarvittaessa kokouksia pidetään muinakin aikoina. Kunnanhallituksen kokoukset alkusyksystä 2021 pidetään kunnanvirastossa 23.8., 6.9., 20.9. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 17.30. Loppuvuoden 2021 kokousten aikataulu tarkentuu syksyllä. Tarvittaessa kokouksia pidetään muinakin aikoina.  Pöytäkirjat ovat nähtävänä yleisessä… Lue lisää »

Säkylän kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa:

14.6.2021

Suoritamme vesijohtoverkoston vuotojen selvitystyötä Kepolan ja Ristolan alueilla 15. – 18.6.2021 välisenä aikana. Toimenpiteistä aiheutuu edellä mainittuina päivinä klo 00.00 – 06:00 välisinä aikoina lyhyitä, tilapäisiä vesikatkoja. Lisätietoja antaa vesihuoltoteknikko Timo Salonen 0445170003.

Vireilletulokuulutus: Kepolan läntinen alue, osayleiskaava

3.6.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa käynnistäneensä Kepolan läntisen alueen osayleiskaavan laadinnan ja asettaa kaava-aineiston luonnoksena nähtäville. Kepolan läntisen alueen osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan kehittäminen ja laajentaminen alueelle sekä määritellä yhdyskuntateknisen huollon alueet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä selostus ja kaavakartta määräyksineen ovat nähtävillä Säkylän kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla www.sakyla.fi. Koronatilanteesta johtuen… Lue lisää »

Säkylän sosiaali- ja terveyspalveluissa valmistaudutaan asiakasmaksulain uudistukseen

2.6.2021

Asiakasmaksulakia on uudistettu ja lakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.5.2021 (§ 31). Asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Heinäkuussa voimaan tuleva lakiuudistus tuo muun muassa pitkäaikaisen asumispalvelun maksut lain piiriin ja laajentaa palvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistaa maksuja.Kaikki kategoriat Palveluasumisen maksuista… Lue lisää »

Liikuntatilojen käyttövuorot

12.5.2021

Liikuntatilojen käyttövuorot toimintakaudelle 2021-2022 ilmoitetaan yksityisten, yhteisöjen ja järjestöjen haettaviksi 31.5.2021 mennessä. Liikunta- ja harrastustoimintaan sopivia tiloja ovat koulujen liikuntasalit: Huovinrinne, Karhusuo, koulukeskus, Kepola ja Lalli. Säkylähallin liikuntasali sekä koulukeskuksen peilisali, kuntosalit koulukeskuksessa, Säkylähallissa ja Lallin koululla. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten johdosta koulukeskuksen liikuntasali ei ole käytettävissä 9.9.-30.9.2021 eikä 11.3.-4.4.2022 välisinä aikoina. Tilojen käyttöä koskevan anomuksen voi… Lue lisää »

Köörnummen teollisuusalueen korttelin 60 asemakaavan muutos ja laajennus

16.7.2020

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n 2 mom:n mukaisesti Köörnummen teollisuusalueen korttelin 60 asemakaavan muutos ja laajennus tulee Säkylän kunnanvaltuuston päätöksen 8.6.2020 (23 §) mukaisena voimaan tällä kuulutuksella. Säkylässä 16.7.2020 SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS

Muronkulman asemakaava

28.4.2020

41.413/156/2019/2020   Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n 2 mom:n mukaisesti Muronkulman asemakaava tulee Säkylän kunnanvaltuuston päätöksen 16.3.2020 (10 §) mukaisena voimaan tällä kuulutuksella. Säkylässä 28.4.2020 SÄKYLÄN KUNNANHALLITUS