Arkistot: Tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

  • Suodata kategorialla

Ryhmäperhepäivähoitajan sijaisuus

7.4.2021

Säkylän kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana ryhmäperhepäivähoitajan sijaisuus Kankaanpään ryhmiksessä 26.4. – 15.10.2021. Ryhmiksessä on työssä kolme ryhmäperhepäivähoitajaa, paikkoja on 12 lapselle. Odotamme hakijalta joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Aikaisempi työskentely lasten  parissa luetaan eduksi. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikosrekisterilain mukainen rekisteriote. Palkkaus KVTES:n mukaan…. Lue lisää »

Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus

Säkylän kunnan sivistystoimi hakee varhaiskasvatuksen opettajan sijaista ajalle 2.6.2021 – 11.4.2022. Sijoituspaikka on Huovinrinteen päiväkoti, esiopetusryhmä. Etsimme joukkoomme aktiivista ja motivoitunutta varhaiskasvatuksen ammattilaista. Arvostamme lapsilähtöistä työotetta ja sitoutumista oman työn ja pedagogiikan kehittämiseen.  Odotamme sitoutumista tiimityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja positiivista asennetta. Kelpoisuus tehtävään määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan…. Lue lisää »

Matematiikan, fysiikan, kemian lehtorin sijaisuus

26.3.2021

Säkylän yhteiskoulussa on haettavana matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin sijaisuus ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Säkylän yhteiskoulun 7.-9. luokilla on noin 200 oppilasta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta, työavain 351550. Kirjallinen hakemus tulee toimittaa osoitteella: Säkylän kunta, sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä tai sähköpostilla kirjaamo@sakyla.fi. Hakemukset tulee toimittaa 15.4.2021 klo 12.00 mennessä. Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n… Lue lisää »

Tiekuntien kunnossapitoavustukset

25.3.2021

Säkylän kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa tiekunnille vuoden 2021 kunnossapitoavustukset haettaviksi. Tiekunnat voivat hakea tien kunnossapitoon avustusta. Yksityistien osuudella tulee olla vähintään yksi asuttava asuinkiinteistö. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettuna tiekunta (YTL 84 §). Tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 §… Lue lisää »

Kuntavaalit 2021

25.2.2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 Kunnanvaltuustoon valitaan 27 valtuutettua ja varavaltuutettuja toimikaudeksi 1.6.2021-31.5.2025. Vaalit toimitetaan em. päivänä klo 9.00-20.00 äänestysalueittain seuraavasti: äänestysalue:                 äänestyspaikka:                            äänestyspaikan osoite: 1. Säkylä                               Säkylän kunnanvirasto                     Rantatie 268 2. Köyliö … Lue lisää »

Vuosikuulutus

4.1.2021

SÄKYLÄN KUNTA Valtuuston kokoukset alkuvuonna 2021 pidetään kunnanvirastossa 8.2.2021, 29.3.2021, 7.6.2021. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18.00. Tarvittaessa kokouksia pidetään muinakin aikoina. Kunnanhallituksen kokoukset alkuvuonna 2021 pidetään kunnanvirastossa 18.1.2021, 1.2.2021, 15.2.2021, 8.3.2021, 22.3.2021, 6.4.2021, 26.4.2021, 10.5.2021, 31.5.2021, 14.6.2021. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 17.30. Tarvittaessa kokouksia pidetään muinakin aikoina. Pöytäkirjat ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa vähintään muutoksenhakuajan. Kunnanhallituksen… Lue lisää »

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta; Ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi 2022–2027

2.11.2020

Tieto julkisesta kuulutuksesta Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksen liitteenä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset. Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla Kuulutus: Ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi 2022-2027.