Arkistot: Tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

Terveyskeskuslääkärin virka haettavana

2.4.2020

Säkylässä on avoinna terveyskeskuslääkärin virka sekä mahdollisuus YEK-vaiheen 9-12 kk pituiseen työjaksoon. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia itsenäisesti lääkärin tehtävissä Suomessa. Voit olla tuore kollega tai jo kokemusta kerryttänyt yleislääkäri tai soveltuvan alan erikoislääkäri. Toimimme Turun Yliopiston koulutusterveyskeskuksena, joten sekä YEK- että erikoistumisvaiheen työjaksoista saat tarvitsemaasi työkokemusta tutkintoa… Read more »

Terveyskeskuslääkärin virka haettavana

25.3.2020

Säkylässä on avoinna terveyskeskuslääkärin virka sekä mahdollisuus YEK-vaiheen 9-12 kk pituiseen työjaksoon. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia itsenäisesti lääkärin tehtävissä Suomessa. Voit olla tuore kollega tai jo kokemusta kerryttänyt yleislääkäri tai soveltuvan alan erikoislääkäri. Toimimme Turun Yliopiston koulutusterveyskeskuksena, joten sekä YEK- että erikoistumisvaiheen työjaksoista saat tarvitsemaasi työkokemusta tutkintoa… Read more »

Muronkulman asemakaava hyväksytty

19.3.2020

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Säkylän kunnanvaltuusto on 16.3.2020 hyväksynyt Muronkulman asemakaavan. Kaavakartta on nähtävillä teknisellä toimella sekä kunnan kotisivuilla https://www.sakyla.fi/tekniset/kaavoitus/kaavoitushankkeet/   Säkylässä 19.3.2020 Säkylän kunnanhallitus

Kuulutus; Teiden kunnossapitoavustuksien haku

10.3.2020

Säkylän kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa tiekunnille vuoden 2020 määrärahasta kunnossapitoavustukset haettaviksi. Tiekunnat voivat hakea tien kunnossapitoon avustusta. Yksityistien osuudella tulee olla vähintään yksi asuttava asuinkiinteistö. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettuna tiekunta (YTL 84 §). Tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50… Read more »

Varhaiskasvatukseen hakeminen / esiopetukseen ilmoittautuminen

5.3.2020

Huovinrinteen päiväkoti (puh. 0400 338 361) -varhaiskasvatus ja esiopetus Keskustan päiväkoti (puh. 0400 330 186) -varhaiskasvatus ja esiopetus -vuorohoito Onnimannin päiväkoti (puh. 050 408 6234) – varhaiskasvatus ja esiopetus Kepolan koulu (puh: 044 336 6983) -esiopetus (tarvittaessa täydentävä varhaiskasvatus) Lallin koulu (puh: 044 378 6647) -esiopetus (tarvittaessa täydentävä varhaiskasvatus) Perhepäivähoito Lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea,… Read more »

Vireilletulokuulutus; Liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutos

3.3.2020

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa käynnistäneensä Liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutoksen laadinnan ja asettaa kaava-aineiston luonnoksena nähtäville. Liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutoksen tavoitteena on terveyskeskuksen tontin laajennus pysäköintialueen osalta ja itäisen kevyen liikenteen väylän uudelleen linjaus sekä asuinkorttelien muutos. Kerrostalorakentamisen sijasta mahdollistetaan aikaisempaa enemmän rivitalorakentaminen sekä osoitetaan asemakaavassa tontit… Read more »

Sosiaalityöntekijän virka haettavana

7.2.2020

Säkylän kunnassa on avoinna sosiaalityöntekijän virka. Työtehtäviisi sisältyvät perheoikeudelliset palvelut ja aikuissosiaalityö. Lisäksi osallistut vuorollasi kunnassa toimivan virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen hoitamiseen. Sosiaalityöntekijänä toimit tiimin jäsenenä ja teet tiivistä yhteistyötä asiakasta ympäröivien verkostojen kanssa. Tarjoamme monipuolista, vastuullista ja haasteellista työtä pienessä, kehitysmyönteisessä työyhteisössä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja aktiivista työotetta sekä halua palvelujen kehittämiseen. Toivomme,… Read more »

Tuki nuorten kesätyöpaikkojen järjestämiseen 2020

Säkylän kunta maksaa säkyläläisille yrityksille ja yksityisille työnantajille tukea peruskoulun päättäneiden alle 20-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikkojen (1.6.–31.8.2020) järjestämiseen seuraavasti: * työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), palkkio 150 euroa * työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), palkkio 225 euroa * työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), palkkio 300 euroa Tukea maksetaan yhdelle yritykselle enintään kolmesta työntekijästä.… Read more »