Ulkoilu

Pyhäjärviseudun kunnissa Eurassa ja Säkylässä on nykyisin runsaasti ulkoilureittejä (kävely-, pyöräily- ja retkeilyreitit), joiden taso, saavutettavuus sekä viestintä vaihtelevat niiden vastuutahosta riippuen. Vuosien 2021-2022 aikana toteutetun Pyhäjärviseudun kehittämishankkeen avulla koottiin seudun keskeisimmät reitit ja kohteet sekä niiden kehittämistoimenpiteet (yhdessä näille ulkoilureiteille ja -kohteille asetettujen kehittämistavoitteiden kanssa) Pyhäjärviseudun ulkoilureittien kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä siitä, miten ulkoilureittejä pitäisi kehittää paremmin nykyisten virkistyskäyttäjien ja luontomatkailijoiden tarpeita vastaavaksi. Hankkeen avulla laadittiin lisäksi sähköinen ulkoilureittiesite keskeisimmistä Pyhäjärviseudun ulkoilureiteistä (mm. kävely-, pyöräily-, juoksu-, maastopyöräily-, vaellus- ja hiihtoreitit) eri käyttäjäryhmät huomioiden. Hankkeen toteutuksen mahdollisti Leader Pyhäjärviseudun myönteinen avustuspäätös.

Pyhäjärviseudun ulkoilureittien kehittämissuunnitelma

Pyhäjärviseudun ulkoilureittiesite

Tästä linkistä näet ulkoilureittiesitteen kohteet paikkatietoikkuna-karttapalvelussa (lisätietoa ulkoilukohteista saat klikkaamalla kartalla merkkisymboleita)