Koulukuljetus

Lukuvuoden 2020-2021 koulukuljetusta haetaan ti 31.3.2020 mennessä oheisella hakulomakkeella. Maksuton koulukuljetus myönnetään ilman hakemusta kaikille 1.-9. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä ja kaikille esiopetukseen osallistuville oppilaille joiden matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä. Muut perusteet maksuttomalle koulukuljetukselle huoltajan hakemuksesta käyvät ilmi  koulukuljetusperiaatteista (voimaantulo 1.3.2020).

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakinaisesta, väestörekisteriin merkitystä osoitteesta lähikouluun. Koulukuljetus järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle tai esiopetuspaikan väliselle matkalle.

Täytä koulukuljetushakemus huolellisesti ja palauta se Säkylän kunnan sivistystoimeen (Rantatie 268, 27800 Säkylä) tai sähköpostitse: sarita.sandelin@sakyla.fi.

Alustavat koulukuljetuksen reittikohtaiset aikataulut tiedotetaan Wilma-viestillä kesäkuun aikana.

Muistutamme, että kuljetusoikeus on vain niillä oppilailla, joille koulukuljetus on myönnetty.

Lisätiedot:
sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070,
hallintopalvelusihteeri Sini Rekola, puh. 044 732 8101.

TIEDOTE HUOLTAJILLE:
ESI- JA PERUSOPETUKSEN LV. 2019 – 2020 KOULUKULJETUKSET

Lukuvuodelle 2019 – 2020 koulukuljetuksia hakeneille oppilaiden huoltajille on lähetetty kuljetuspäätökset.
Huoltajat voivat anoa maksutonta koulukuljetusta kirjallisella hakemuksella seuraavin perustein:
2.1. Koululiitu-kartat (vaarallisuus)
2.2. yli 3 km matka 1. – 2. luokan oppilas
2.3. talviaika
2.4. lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto
2.5. petoeläinvaara

Perusopetuksen oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km ja kuljetusreitti päivittäin sama, huoltajan ei tarvitse anoa koulukuljetusta. Esiopetusoppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km koulukuljetus myönnetään myös ilman hakemusta sekä niille esiopetusoppilaille, jotka kulkevat kunnallisesta päivähoidosta esiopetukseen.

Reittien tarkemmat aikataulut tiedotetaan Wilma-viesteillä, viimeistään viikon 32 alussa. 

Lukuvuoden 2019 – 2020 reitit:
Reitti 1A
Teerimäki – Luvalahti – Karhusuontie – Isosäkylän koulu
Koulupäivinä klo 9, paluu klo 13/15
Liikennöitsijä: Kyllönen
Reitti 1B
Luvalahti – Karhusuontie – Toimintakeskus – Isosäkylän koulu – Iso-Vimman liikekeskus – Torotie/Altaankulma – Yhteiskoulu – Isosäkylän koulu
Koulupäivinä klo 9 (2 krt)
Liikennöitsijä: Tuominen (reittiliikenne)
Reitti 2
Karjankuja – Isosäkylän koulu
Koulupäivinä klo 9, paluu klo 13/15
Liikennöitsijä: Kyllönen
Reitti 3
Pääksy – Huovinrinteen koulu – Yhteiskoulu
Koulupäivinä klo 9, paluu klo 13/15
Liikennöitsijä: Kyllönen
Reitti 4B
Sydänmaa – Korpi – Pyhäjoki/Tappitori – Huovinrinteen koulu/Josuantie – Huovinrinteen liikekeskus – Satasolttu – Yhteiskoulu – Isosäkylän koulu
Koulupäivinä klo 9, paluu klo 13/15
Liikennöitsijä: Kyllönen
Liikennöitsijä: Tuominen
Reitti 5
Yhteiskoulu – Karhusuo – Iso-Vimma – Luvalahti
Koulupäivinä klo 13.20/15 (meno: reitti 1)
Liikennöitsijä: Tuominen klo 13.20 (reittiliikenne)
Liikennöitsijä: Kyllönen klo 14.45 Yhteiskoulu, klo 15.03 Isosäkylän koulu
Reitti 6
Yhteiskoulu – Huovinrinteen koulu – Pyhäjoki – Korpi – Sydänmaa
Koulupäivänä klo 13.20
Liikennöitsijä: Tuominen
Reitti 7
Vuorenmaa – Lallin koulu – Yhteiskoulu
Koulupäivinä klo 8, 15 ja tarvittaessa klo 13
Liikennöitsijä: Mika Touru
Reitti 8
Järvenpää – Lallin koulu – Yhteiskoulu
Koulupäivinä klo 8.30 ja 15
Liikennöitsijä: Touru
Reitti 10
Voitoinen – Kepolan koulu
Koulupäivinä klo 8, 13 ja tarvittaessa lukujärjestyksen mukaan
Liikennöitsijä: Touru
Reitti 11
Murronlähteentien risteys – Kepola – Yhteiskoulu
Koulupäivinä klo 8, 13 ja 15
Liikennöitsijä: Kyllönen

Satakunnan liikenne p. 010 820 6200
Voitoisista aamureitti, myös iltapäiväreitti, mikäli koulu päättyy klo 15.
Jos koulu päättyy klo 13, Touru ajaa Tuiskulaan, Paimenenmäkeen, Voitoisiin ja Tuominen ajaa Kepolaan, Ehtamoon, josta jatkaa matkaa Kokemäelle.
Liikenne Jarmo Kyllönen Oy p. 02 867 0148, 044 022 3160
Linja-autoliikenne A. Tuominen p. 02 867 0293, 040 045 6402
Mika Touru p. 050 059 9214  

Lisätiedot:
Säkylän kunnan sivistystoimi
Sarita Sandelin, hallintopäällikkö, 044 783 1070
Sini Rekola, hallintopalvelusihteeri (alakoulut), 044 732 8101
Mari Tättäläinen, hallintopalvelusihteeri (yläkoulu ja lukio), 044 732 8129