Eläinsuojelu ja löytöeläimet

Eläinsuojeluvalvonta

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläimiä on kohdeltava hyvin, eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojelusta vastaavat

Eläinsuojeluvalvontaa hoitava viranomainen on valvontaeläinlääkäri, joka huolehtii alueensa eläinsuojeluvalvonnasta sekä neuvoo tarvittaessa eläinsuojelukysymyksissä sekä luonnonvaraisten eläinten hoidosta. Eläinsuojeluvalvontaa saavat suorittaa myös terveystarkastajat ja poliisi.

Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston valvontaeläinlääkärien yhteystiedot

Eläinsuojeluilmoituksen tekeminen

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään, kun epäillään eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vain, jos epäilee eläinten huonoa kohtelua. Eläinsuojeluilmoitusta tehdessä tulee etukäteen selvittää eläinten pitopaikan tarkka osoite ja eläinten omistajan nimi. Mikäli epäilet eläintä kohdeltavan huonosti, tee eläinsuojeluilmoitus tai ota yhteys valvontaeläinlääkäriin tai poliisiin.

Eläinsuojeluilmoituksen (Eura, Huittinen, Kokemäki, Rauma, Säkylä) voit tehdä ensisijaisesti sähköpostitse: elainsuojelu@sakyla.fi tai puhelimitse valvontaeläinlääkärille (ks. yhteystiedot, eläinlääkintä)

Kerro mahdollisimman tarkasti:

  • mikä eläin
  • mitä on tapahtunut
  • miten sait tiedon tapahtuneesta
  • ilmoittajan nimi
  • ilmoittajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • ilmoituksen kohde, eläimen omistajan/haltijan nimi ja tarkka osoite

Eläinsuojeluviranomaisilla on vaitiolovelvollisuus ja he käsittelevät yhteystietojasi luottamuksellisina eivätkä luovuta niitä ilmoituksen kohteelle.

Eläinsuojelutarkastus

Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisella oikeus tehdä kohteeseen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Eläinsuojelutarkastusten yhteydessä ei kerrota ilmoituksen tekijän tietoja.

Eläinsuojelulain mukaisesti suunnitelmallisia tarkastuksia tehdään ammattimaisiin eläintenpitopaikkoihin (esimerkiksi kennelit, ratsastuskoulut ja eläinhoitolat). Maidontuotantotiloille tehdään säännöllisesti elintarvikelain mukaisia maitohygieniatarkastuksia, joiden yhteydessä tarkistetaan myös eläinten hyvinvointia. Eläinsuojeluvalvontaa suoritetaan lisäksi eläinkuljetuksissa, sirkuksissa, eläinnäyttelyissä ja eläinkilpailuissa.

Koirien haukkuminen tai vastaavat ympäristölle haittaa aiheuttavat asiat eivät ole eläinsuojeluasioita, eikä asiaan silloin sovelleta eläinsuojelulakia. Järjestysongelmissa kehotetaan ensisijaisesti pyrkimään itse sopimaan asia häiriön aiheuttajan tai taloyhtiön kanssa. Järjestyslakia valvoo poliisi.

Löytöeläinten kiinniotto ja tilapäinen hoito

Irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten kiinni ottaminen ja tarhaus 15 vuorokauden ajan.

Eura, Rauma ja Säkylä:

Toiminnasta huolehtii Eläinten hyväksi ry. Eläinten hyväksi ry myös ilmoittaa kotisivuillaan kadonneista ja löydetyistä eläimistä. Löytöeläimistä voi ilmoittaa ja niitä voi tiedustellla löytöeläinpäivystyksen puhelinnumeroon.

Löytöeläinpäivystyksen puhelinnumero: 044 2927 223
Löytöeläintarhan osoite: Kämpäntie 3, 27110 Eurajoki
Kotisivut: www.ehy.fi
Sähköposti: elaintenhyvaksi@gmail.com
Eläinten hyväksi ry:n postiosoite: Juvantie 23, 27100 Eurajoki

Huittinen ja Kokemäki:

Kiikoisten löytöeläinpalvelu, Mira Ekholm. Kotisivuilla myös ilmoitus kadonneista ja löydetyistä eläimistä. puh. 050 3537 884
Löytöeläintarhan osoite: Kiikostentie, 38360 Kiikoinen.
Sähköposti: info@kiikoistenloytoelainpalvelu.fi
Kotisivut: www.kiikoistenloytoelainpalvelu.fi