Hallinto, talous ja kuntakonserni

Säkylän kunnan hallinnossa painotetaan asiakasläheisyyttä, tasapuolisuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta.

Asiakkaillemme tarjoamme hyvää palvelua. Tiedotamme suunnitteilla ja vireillä olevista asioista niin, että kunnan asukkailla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja asioiden valmisteluun. Kunnan hallinnossa noudatetaan hyvän hallintotavan periaatteita niin, että kuntalaiset voivat luottaa hallinnon puolueettomuuteen.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Puhelin 044 517 1012

Hallintojohtaja Päivi Österman
Puhelin 044 517 0008

Pöytäkirjat

Säkylän hallintosääntö (kvalt 13.11.2023) voimaan 1.1.2024, päivitetty kvalt 25.3.2024
Tilinpäätös 2023
Henkilöstötilinpäätös 2023
Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
Säkylän kunnan strategia 2022-2030 (kunnanvaltuusto 6.6.2022)
Asiakirjoista perittävät lunastus- ja lähetysmaksut (1.3.2018 alk.)

Kuntakonserni

  • Kiinteistö Oy Säkylän Talot
  • Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy Säkylä
  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
  • Satakuntaliitto

Tilinpäätös 2023:

Lainakanta: 11.606.000 euroa
Lainakanta/asukas: 1.820 euroa
Omavaraisuusaste:  62 %

Kuntatalous

Veroprosentit vuonna 2024

SäkyläSatakuntaKoko maa
Tuloveroprosentti8,90 %8,37 %9,17 %
Kiinteistövero
Yleinen kiinteistövero1,20 %1,03 %1,10 %
Vakituiset asuinrakennukset0,51 %0,49 %0,52 %
Muut asuinrakennukset1,10 %1,21 %1,19 %
Voimalaitokset3,10 %

Talouden tunnuslukuja, tilinpäätös 2022

Säkylä

Satakunta

Koko maa
Vuosikate/Poistot %

141 %

106 %

145 %
Vuosikate €/asukas

490 €

Verotulot €/asukas

4.558 €

4.532 €

4.848 €
Valtionosuudet €/asukas

2.515 €

2.292 €

1.941 €
Lainat €/asukas

844 €

3030 €

3.465 €