Hallinto ja kuntakonserni

Säkylän kunnan hallinnossa painotetaan asiakasläheisyyttä, tasapuolisuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta.

Asiakkaillemme tarjoamme hyvää palvelua. Tiedotamme suunnitteilla ja vireillä olevista asioista niin, että kunnan asukkailla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja asioiden valmisteluun. Kunnan hallinnossa noudatetaan hyvän hallintotavan periaatteita niin, että kuntalaiset voivat luottaa hallinnon puolueettomuuteen.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Puhelin työ 02-8328 300
Matkapuhelin 044 517 1012

Talous- ja hallintojohtaja Aino-Liisa Jalonen
Puhelin työ 02-8328 192
Matkapuhelin 044 732 8192

Pöytäkirjat

Säkylän hallintosääntö (kvalt 29.5.2017) voimaan 1.6.2017, muutettu (kvalt 3.12.2018)

Asiakirjoista perittävät lunastus- ja lähetysmaksut (1.3.2018 alk.)

Kuntakonserni

  • Kiinteistö Oy Säkylän Talot
  • Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy Säkylä
  • Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky
  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
  • Satakuntaliitto

Tilinpäätös 2018:

Lainakanta: 17.773.756 euroa
Lainakanta/asukas: 2.607 euroa
Omavaraisuusaste:  42 %

Kuntatalous

Veroprosentit vuonna 2019
 

Säkylä

Satakunta

Koko maa

Tuloveroprosentti

21,50 %

20,44 %

19,88 %

Kiinteistövero
Yleinen kiinteistövero

1,00 %

0,96 %

1,07 %

Vakituiset asuinrakennukset

0,49 %

0,47 %

0,50%

Muut asuinrakennukset

1,10 %

1,12 %

1,17 %

 

Talouden tunnuslukuja, tilinpäätös 2018

 

Säkylä

Satakunta

Koko maa

Vuosikate/Poistot %

119 %

42 %

94 %

Vuosikate €/asukas

375 €

152 €

376 €

Verotulot €/asukas

4.059 €

3.840 €

4.065 €

Valtionosuudet €/asukas

1.665 €

1.767 €

1.540 €

Lainat €/asukas

1.116 €

2.234 €

3.039 €

Tilinpäätös 2018

Talousarvio 2019