Hallinto ja kuntakonserni

Säkylän kunnan hallinnossa painotetaan asiakasläheisyyttä, tasapuolisuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta.

Asiakkaillemme tarjoamme hyvää palvelua. Tiedotamme suunnitteilla ja vireillä olevista asioista niin, että kunnan asukkailla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja asioiden valmisteluun. Kunnan hallinnossa noudatetaan hyvän hallintotavan periaatteita niin, että kuntalaiset voivat luottaa hallinnon puolueettomuuteen.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Puhelin työ 02-8328 300
Matkapuhelin 044 517 1012

Talous- ja hallintojohtaja Aino-Liisa Jalonen
Puhelin työ 02-8328 192
Matkapuhelin 044 732 8192

Pöytäkirjat

 

Säkylän hallintosääntö (kvalt 29.5.2017) voimaan 1.6.2017, muutettu (kvalt 11.12.2017)

Asiakirjoista perittävät lunastus- ja lähetysmaksut (1.9.2014 alk.)

Kuntakonserni

  • Kiinteistöosakeyhtiö Säkylän Talot
  • Kiinteistöosakeyhtiö Köyliön Vuokra-asunnot
  • Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy Säkylä
  • Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
  • Satakuntaliitto

Tilinpäätös 2016:

Lainakanta: 22.726.220 euroa
Lainakanta/asukas: 3.254 euroa
Omavaraisuusaste:  35 %

Kuntatalous

Veroprosentit vuonna 2017
 

Säkylä

Satakunta

Koko maa

Tuloveroprosentti

21,50 %

20,19 %

19,91 %

Kiinteistövero
Yleinen kiinteistövero

1,00 %

0,97 %

1,06 %

Vakituiset asuinrakennukset

0,49 %

0,47 %

0,49%

Muut asuinrakennukset

1,10 %

1,06 %

1,15 %

 

Talouden tunnuslukuja, tilinpäätös 2016

 

Säkylä

Satakunta

Koko maa

Vuosikate/Poistot, %

220,8 %

129 %

128 %

Vuosikate €/asukas

690 €

444 €

494 €

Verotulot €/asukas

4.055 €

3.781 €

4.016 €

Valtionosuudet €/asukas

1.694 €

1.818 €

1.604 €

Lainat €/asukas

1.820 €

1.949 €

2.933 €

 

Tilinpäätös 2016

Talousarvio 2018