Hallinto ja kuntakonserni

Säkylän kunnan hallinnossa painotetaan asiakasläheisyyttä, tasapuolisuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta.

Asiakkaillemme tarjoamme hyvää palvelua. Tiedotamme suunnitteilla ja vireillä olevista asioista niin, että kunnan asukkailla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja asioiden valmisteluun. Kunnan hallinnossa noudatetaan hyvän hallintotavan periaatteita niin, että kuntalaiset voivat luottaa hallinnon puolueettomuuteen.

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Puhelin työ 02-8328 300
Matkapuhelin 044 517 1012

Sivistysjohtaja Päivi Österman
Puhelin 044 517 0008

Pöytäkirjat

Säkylän hallintosääntö (kvalt 7.6.2021) voimaan 9.7.2021

Asiakirjoista perittävät lunastus- ja lähetysmaksut (1.3.2018 alk.)

Kuntakonserni

  • Kiinteistö Oy Säkylän Talot
  • Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy Säkylä
  • Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky
  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
  • Satakuntaliitto

Tilinpäätös 2020:

Lainakanta: 18.501.000 euroa
Lainakanta/asukas: 2.783 euroa
Omavaraisuusaste:  42 %

Kuntatalous

Veroprosentit vuonna 2021
 

Säkylä

Satakunta

Koko maa

Tuloveroprosentti

21,50 %

21,00 %

20,02 %

Kiinteistövero   
Yleinen kiinteistövero

1,00 %

1,02 %

1,11 %

Vakituiset asuinrakennukset

0,49 %

0,49 %

0,51%

Muut asuinrakennukset

1,10 %

1,20 %

1,20 %

 

 

Talouden tunnuslukuja, tilinpäätös 2020

 

Säkylä

Satakunta

Koko maa

Vuosikate/Poistot %

171 %

162 %

170 %

Vuosikate €/asukas

598 €

597 €

739 €

Verotulot €/asukas

4.112 €

4.088 €

4.326 €

Valtionosuudet €/asukas

2.263 €

2.239 €

1.996 €

Lainat €/asukas

1.414 €

2.666 €

3.448 €

Tilinpäätös 2020

Talousarvio 2021