Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Terveydensuojeluvalvontaan sisältyy mm. yleisten tilojen terveydellisten olojen valvonta, asumisterveyteen liittyvät asiat sekä talous- ja uimavesien valvonta.

Lisätietoa Valviran Terveydensuojelu-sivuilta.

TERVEYDENSUOJELUN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle, mikäli toiminta tapahtuu asuinrakennuksessa tai asuinalueella. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavien toimintojen käyttöönottoa:

  • majoitusliike
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala tai uimaranta
  • päiväkoti ja kerho sekä esi-tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus
  • solariumliike, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • sellainen muu huoneisto tai laitos tai sellaisen toiminnan aloittaminen, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

Uimavedet

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleiseen käyttöön tarkoitetun uimalan, uimahallin, uimarannan ja kylpylän veden laatua. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut uimavesien tutkimustiheyksistä. Uimahallien allasvettä tutkitaan valvontaohjelman mukaisesti. Uimarantojen vedenlaatua tutkitaan kolme kertaa vuodessa kesä-elokuussa. Uima-altaiden ja yleisten uimarantojen ylläpitäjän tulee pitää veden laadun tulokset nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla.

YLEISELLÄ UIMARANNALLA KOIRIEN JA MUIDEN ELÄINTEN UITTAMINEN ON KIELLETTYÄ!

Lisätietoa Valviran Uimavesi-sivuilta.

Asumisterveys

Asumisterveydellä tarkoitetaan asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita.

Jos epäilet terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa, ota aina ensin yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (esim. isännöitsijä). Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveyden häiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Terveydellisillä olosuhteilla, josta on säädetty asetuksella, tarkoitetaan asunnon tai muun oleskelutilan fysikaalisia (esim. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu), kemiallisia (esim. hiilidioksidit, häkä, formaldehydi) ja biologisia (esim. mikrobikasvustot) olosuhteita.

Rakennusten terveydellisiä olosuhteita arvioivien ulkopuolisten pätevien asiantuntijoiden ja sertifioitujen rakentajien sertifikaatit.

Lisätietoa  Valviran asumisterveys-sivuilta.

Talousvesi

Talousveden laadun valvonta

Talousveden laadun valvonta on osa terveydensuojelun mukaista valvontaa. Terveydensuojelun tarkoitus on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Vesilaitosvesi

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo talousvettä toimittavan laitoksen veden laatua. Valvonta toteutetaan vesinäytteenotoin ja vesilaitostarkastuksin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti määräytyy otettavien vesinäytteiden vähimmäistutkimustiheys vesilaitoskohtaisesti laadittuun valvontatutkimusohjelmaan. Vesinäytetulokset ovat kuntalaisten nähtävillä kunnan nettisivuilla.

Kaivovesi

Kaivoveden laadusta kiinteistö vastaa itse. Kaivovesinäytteen asukas voi ottaa itse ja toimittaa talousvesitutkimuksia tekevään laboratorioon. Kaivoveden laatu suositellaan tutkittavan aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa, kolmen vuoden välein tai veden laadun muuttuessa. Näytepulloja saa laboratorioista, pulloja voi myös kysyä terveydensuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen neuvoo kaivojen talousveden laatuun liittyvissä asioissa.

Lisätietoa Valviran talousvesi-sivuilta.