Kulttuuri

Kulttuuri kuuluu kaikille!

Säkylän kulttuuritoimen tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluita, joihin kaikilla olisi mahdollisuudet osallistua. Kulttuurialan harrastus-, opiskelu- ja sivistystoiminta tekevät Säkylästä houkuttelevan asuinkunnan kaikenikäisille asukkaille.

Säkylän kulttuuriasioista päätetään sivistyslautakunnassa.

Kirjaston ja kulttuuripalveluiden yhteistyö

Säkylässä halutaan tarjota kuntalaisille hyvät kulttuurin harrastusmahdollisuudet. Kulttuuri halutaan tuoda luonnolliseksi osaksi kuntalaisten jokapäiväistä elämää. Kirjaston rooli monipuolisena kulttuurin palvelukeskuksena tukee tätä ajatusta, sillä kirjasto on kaikille avoin ja sinne on helppo tulla.

Säkylän kirjastot tukevat kunnan kulttuuritoimintaa hankkimalla monipuolista kulttuuriaineistoa, kuten kirjoja, äänitteitä ja elokuvia sekä asettamalla kulttuuriesitteitä asiakkaiden saataville. Kirjastojen monitoimitiloissa järjestetään näyttelyitä ja muita kulttuuritilaisuuksia.

Kulttuuripalvelut ja tapahtumat

Kunnan kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmät huomioon ottaen erilaisia kulttuuritilaisuuksia, koululaiskonsertteja, teatterimatkoja ja kunnan vuotuisia juhlia; kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ja itsenäisyyspäivä.
Tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden hallintokuntien, yhdistysten, seurakunnan ja Rauman seudun kuntien kulttuuritoimien kanssa.

Kunnan kulttuuritoimen ohella Säkylän kansalaisopisto on tärkeä kulttuuripalveluiden tuottaja. Kansalaisopiston kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä.

Kulttuuritapahtumien tiedotus ja -koordinointi:

Kirjastovirkailijat päivittävät Säkylän tapahtumakalenteria. Kalenteri on nähtävänä internetissä kunnan kotisivuilla.
Kirjastotoimella on myös omat Facebook-sivut, joilta voi seurata tapahtumia ja uutisia.

Kuntalaisten kulttuuriharrastusten tukeminen

Kulttuuritoimi tukee kuntalaisten kulttuuriharrastusta tekemällä yhteistyötä kulttuurin- ja taiteenharrastajien kanssa esimerkiksi tukemalla tapahtumien järjestämistä osallistumalla vaikkapa tilaisuuksien markkinointiin tai tarjoamalla tiloja yhteisöjen käyttöön tai järjestämällä esiintymistilaisuuksia esiintyville taiteilijoille.

Paikallista kuvataideharrastusta tuetaan tarjoamalla maksuttomat näyttelytilat säkyläläisille taiteilijoille.

Museotoiminta ja kulttuuriperintö

Säkylän kunnan Kotiseutumuseoon ja Korven museomyllyyn pääsee tutustumaan maksutta. Kulttuuritoimi päivittää kunnan kotisivuille tietoa Säkylän kaikista museoista. Museotoimintaa kehitetään ja kulttuuriperinnön arvostusta nostetaan ja seudullisella yhteistyöllä.

Käsityö- ja kädentaitojen harjoittajia tuodaan esille vuosittain järjestettävän Rauman seudun käsityöperinneviikon yhteydessä. Pääkirjastossa ylläpidetään Säkylän Kotiseutuarkistoa, jonne kootaan tutkimuksen, opetuksen ja harrastustoiminnan käyttöön sellainen paikallinen arkistomateriaali ja henkinen perinne, joka ei lainsäädännön perusteella kuulu valtion, kuntien, kirkon tai muun säännöllisen ja julkisen arkistonhoidon piiriin. Köyliön kotiseutuarkisto sijaitsee Kepolan kirjastossa.

Kirjastossa on erillinen Kotiseutukokoelma, jonne kootaan ja arkistoidaan paikallisen kulttuurin kirjallista aineistoa, ääni- ja kuvatallenteita.

Kulttuuritoimi

Kirjasto-kulttuuripäällikkö Liisa Asiala

044 457 5315