Tekniset palvelut

Kiinteistötoimi, yhdyskuntatekniikka, vesihuoltolaitos ja pelastustoimi muodostavat Säkylän seudun tekniset palvelut. Kiinteistötoimi käsittää kunnan rakennusten rakentamisen, kunnossapidon ja hoidon sekä maa- ja metsätilojen hoidon. Yhdyskuntatekniikka taas pitää sisällään liikenneväylien, yleisten alueiden – puistojen, leikkikenttien, ranta-alueiden, matonpesupaikkojen ja venelaiturien – rakentamisen ja kunnossapidon. Myös yksityistieasiat, jätehuollon ja mittaustehtävät kuuluvat yhdyskuntatekniikan tehtäviin.

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitoksen rakentamisen ja kunnossapidon. Pelastustoimi taas pitää huolta sammutus- ja pelastustoimintaan, palotarkastuksiin, öljyvahinkojen torjuntaan sekä väestönsuojeluun liittyvistä asioista.

Tekniset palvelut

Osoite

Tekniset palvelut
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

044 5171 014

Teknisen lautakunnan kaikkien tehtäväalueiden johtaminen ja kehittäminen, kunnan kiinteistöjen investointihankkeiden ja ylläpidon johtotehtävät, yhdyskuntatekniikka, vesihuoltolaitoksen johtotehtävät (investointien suunnittelu, valmistelu ja teettäminen, lupa-asiat, vesi- ja viemärilaitoksen järjestelmien kunnossapidon suunnittelu), kunnan kaavoittaja.

Projekti-insinööri (kiinteistötietojen tarkastaja) Sari Lahti

0440 235 807

Kunnan omistamien kiinteistöjen osalta kiinteistönhoito- ja kunnossapitotehtävät, kunnan omistamien maa- ja metsätilat, leikkipuistojen kunnossapito, venelaitureiden kunnossapito, veneväylät, liikennealueiden talvikunnossapitoon liittyvä seuranta, yleisten alueiden hoito. Tehtäviä hoitaa väliaikaisesti projekti-insinööri Sari Lahti 1.3.2021–31.8.2021.

Työnjohtotehtäviä hoitaa tekninen johtaja Tarmo Saarinen.

Vesihuoltoteknikko Timo Salonen

044 5170 003

Vesi- ja viemärilaitoksen järjestelmien kunnossapidon järjestäminen, investointihankkeiden valmistelu ja urakoiden valvonta. Liittymissopimusten valmistelu ja maahansijoitussopimusten hyväksyminen.

Siivouspäällikkö Pirjo Soppa

044 0945 890

Kunnan kiinteistöjen siivouspalvelut ja siivoustyön ohjaus.

Hallintopalvelusihteeri Mari Rännäli

044 7328 103

Teknisen toimialan laskutus- ja sopimusasiat, asiakaspalvelu.

Hallintopalvelusihteeri Tarja Syvänen

044 7328 113

Teknisen toimialan laskutus- ja sopimusasiat, asiakaspalvelu.

KIINTEISTÖJEN JA VESIHUOLTOLAITOKSEN PÄIVYSTYS TYÖAJAN ULKOPUOLELLA

044 059 0182

Vesilaitoksenhoitaja Jari Rakkolainen

044 059 4712

Vesi- ja viemäriverkostot sekä pumppaamot.

Vesihuoltoammattimies Jouni Viljanen

050 542 4038

Vesi- ja viemäriverkostot sekä pumppaamot.

Vesihuoltoammattimies Petri Vuori

044 032 8475

Vesi- ja viemäriverkostot sekä pumppaamot.

Puhdistamonhoitaja Ari Salomaa

044 059 4713