Tekniset palvelut

Kiinteistötoimi, yhdyskuntatekniikka, vesihuoltolaitos ja pelastustoimi muodostavat Säkylän seudun tekniset palvelut. Kiinteistötoimi käsittää kunnan rakennusten rakentamisen, kunnossapidon ja hoidon sekä maa- ja metsätilojen hoidon. Yhdyskuntatekniikka taas pitää sisällään liikenneväylien, yleisten alueiden – puistojen, leikkikenttien, ranta-alueiden, matonpesupaikkojen ja venelaiturien – rakentamisen ja kunnossapidon. Myös yksityistieasiat, jätehuollon ja mittaustehtävät kuuluvat yhdyskuntatekniikan tehtäviin.

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitoksen rakentamisen ja kunnossapidon. Pelastustoimi taas pitää huolta sammutus- ja pelastustoimintaan, palotarkastuksiin, öljyvahinkojen torjuntaan sekä väestönsuojeluun liittyvistä asioista.

Tekniset palvelut

Osoite

Tekniset palvelut
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

044 5171 014