Toimenpidelupa

HUITTINEN

Rakennuslupaa haetaan sähköisen palvelun kautta (Lupapiste)

EURA JA SÄKYLÄ

Rakennuslupaa haetaan paperisella hakemuksella, sähköisen hakemusten vastaanotto ei ole vielä käytössä.

LUPAA HAETTAESSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT:

1. Toimenpidelupahakemuslomake

Muista allekirjoittaa hakemus !

2. Pääpiirustukset kolmena kappaleena

Pätevän suunnittelijan laatimana seuraavat piirustukset soveltuvin osin hankkeen mukaan:

– asemapiirros mittakaavassa 1:500 (tai 1:200 )
– pohjapiirros mittakaavassa 1:100 tai 1:50
– leikkauspiirros tai -piirrokset mittakaavassa 1:50
– julkisivupiirrokset mittakaavassa 1:100
– hormipiirros mittakaavassa 1:20, jos on hormi

3. Naapurien kuulemiset

Hakijan tulee toimenlupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Ympäristötoimisto suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä taksan mukaiseen hintaan. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

Hakemusten toimittaminen

TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSET TOIMITETAAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTOON OSOITTEELLA:

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto,

Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ

Toimenpidelupaa edellyttävät toimenpiteet

Seuraavat toimenpiteet edellyttävät toimenpideluvan hakemista rakennusjärjestyksen 4§ perusteella; asetetut rajat ylittävät hankkeet edellyttävät rakennuslupaa.