Ansioituneiden urheilijoiden palkitseminen

Säkylän kunta palkitsee menestyneitä yksilöurheilijoita ja joukkueita erillisillä kannustestipendeillä.

Stipendin myöntämisen edellytyksenä on, että urheilija on kirjoilla Säkylän kunnassa. Stipendin saamisen ehtona on lisäksi, että urheilija noudattaa urheilujärjestöjen eettisiä pelisääntöjä ja voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n säännöstöä.

Jos sama urheilija saavuttaa samassa kilpailutapahtumassa useita mitaleita, huomioidaan niistä paras sijoitus.

Stipendin hakuaika päättyy vuosittain 31.1. Stipendiä haetaan erillisillä lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kuitenkin on vähintään lomakkeessa vaaditut tiedot. Epäselvät ja puutteellisin tiedoin varustetut hakemukset voidaan jättää huomioimatta. Esityksen palkitsemisesta voivat tehdä urheiluseurat ja kuntalaiset.

Arvioinnissa otetaan huomioon lajien kansallisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan vaativuus ja kilpailuihin osallistuvien määrä. Urheilija/joukkue on oikeutettu vain yhteen stipendiin toimintavuoden aikana. Palkitsemissäännöt koskevat myös vammaisurheilijoita.

Siirry tästä hakulomakkeelle