Säkylän kansalaisopisto

Säkylän kansalaisopisto on Säkylän kunnan omistama ja ylläpitämä ja Opetushallituksen valvoma vapaan sivistystyön oppilaitos, joka noudattaa vapaan sivistystyön lain mukaista paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvaa koulutustehtävää (Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632) järjestäen monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille osallistujien pohjakoulutuksesta riippumatta.

Kaikille opinto-oppaassa oleville kursseille ja luennoille voit osallistua asuinkunnastasi riippumatta. Kurssitarjontaamme voit tutustua ilmoittautumissivustollamme, josta löydät ajantasaiset kurssitiedot. Tutustu myös kurssin maksu- ja perumisehtoihin ennen ilmoittautumista.

Opisto toimii useissa toimipaikoissa Säkylän kunnan alueella.

Säkylän kansalaisopisto

Osoite

Säkylän kansalaisopisto
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ
044 732 8101

Koulutussuunnittelija Laura Aalto

044 457 5266

Hallintopalvelusihteeri Sini Rekola

044 732 8101

Rehtori Päivi Österman

044 5170 008

Musiikin lehtori Tuomas Seppälä MuM/KM (Säkylän yhteiskoulun, Säkylän seudun lukion ja Säkylän kansalaisopiston yhteinen virka)

050 352 1592