Säkylän kansalaisopisto

Säkylän kansalaisopisto on Säkylän kunnan omistama ja ylläpitämä ja Opetushallituksen valvoma vapaan sivistystyön oppilaitos, joka noudattaa vapaan sivistystyön lain mukaista paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvaa koulutustehtävää (Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632) järjestäen monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille osallistujien pohjakoulutuksesta riippumatta.

Kaikille opinto-oppaassa oleville kursseille ja luennoille voit osallistua asuinkunnastasi riippumatta. Tutustu etukäteen kurssitarjontaan ja ota kurssitunnus valmiiksi ennen puhelin- ja netti-ilmoittautumista. Kurssitunnus on merkitty opinto-oppaassa jokaisen kurssin kohdalle. Kurssitunnus helpottaa ilmoittautumista. Tutustu myös kurssin maksu- ja perumisehtoihin ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssipaikka on henkilökohtainen.

Opisto toimii useissa toimipaikoissa Säkylän kunnan alueella.

 

 

Säkylän kansalaisopisto

Osoite

Säkylän kansalaisopisto
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Hallintopalvelusihteeri Sini Rekola

02 8328 446

Apulaisrehtori Päivi Åberg

044 5171 023

Rehtori Päivi Österman

044 5170 008

Musiikin lehtori Tuomas Seppälä MuM/KM (Säkylän yhteiskoulun, Säkylän seudun lukion ja Säkylän kansalaisopiston yhteinen virka)

050 352 1592