Rakennuslupa

HUITTINEN

Rakennuslupaa Huittisten kaupungin alueella haetaan sähköisen palvelun kautta (Lupapiste)

EURA JA SÄKYLÄ

Rakennuslupaa haetaan paperisella hakemuksella, sähköisen hakemusten vastaanotto ei ole vielä käytössä.

Lupaa haettaessa tarvittavat asiakirjat:

1. Rakennuslupahakemuslomake

Muista allekirjoittaa hakemus ja merkitse tontille jo rakennettu kerrosala myös!

2. Pääpiirustukset kolmena kappaleena

Pätevän suunnittelijan laatimana seuraavat piirustukset:

  • asemapiirros mittakaavassa 1:500 (tai 1:200)
  • pohjapiirros mittakaavassa 1:100 tai 1:50
  • leikkauspiirros tai -piirrokset mittakaavassa 1:50
  • julkisivupiirrokset mittakaavassa 1:100
  • hormipiirros mittakaavassa 1:20, jos on hormi
  • rakenneleikkaus mittakaavassa 1:20 tai 1:10 pientalojen tms. osalta rakenteiden selityksineen
  • (mahdollisesti kohdan 6 mukainen jätevesisuunnitelma)

3. Naapurien kuulemiset

Hakijan tulee rakennuslupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Ympäristötoimisto suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä voimassa olevan taksan mukaiseen hintaan.

4. Rakennushankeilmoitus

Ilmoitus täytetään erikseen kaikista rakennettavista erillisistä rakennuksista. Mikäli rakennetaan useampia asuinhuoneistoja, täytetään myös asuinhuoneistot -lomake.

5. Selvitys rakennuspaikan hallinnasta

Joko ote lainhuutopöytäkirjasta, jäljennös kauppakirjasta tai jäljennös vuokrasopimuksesta (vuokra-aika oltava vähintään 50 vuotta asuinrakennusken tms. kyseessä ollessa).

6. Rakennuksen energiatodistus

Tarvitaan uusiin lämmitettäviin rakennuksiin pois lukien lomarakennukset, teollisuusrakennukset, alle 50 m2 talousrakennukset, suojellut rakennukset, kirkot ja tuotantorakennukset jossa itse tuotannosta tulee niin paljon energiaa että laskeminen on mahdotonta.

Mahdollisesti tarvitaan myös seuraavat liitteet:

7. Jätevesien käsittelysuunnitelma

Mikäli uudisrakennus rakennetaan viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle, pitää olla lupahakemuksen liitteenä kolmena kappaleena jätevesien käsittelysuunnitelma huolto-ohjeineen. Jätevesien käsittelysuunnitelma tarvitaan myös lupa-asioissa joissa muutetaan viemärijärjestelmää (esim. laajennus johon tulee uusia vesipisteitä).

8. Kopio poikkeamislupapäätöksestä

Tarvitaan mikäli hankkeen toteuttamiseen on haettu poikkeamislupa.

Hakemusten toimittaminen

Rakennuslupahakemukset toimitetaan Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon seuraavasti:

EURA JA SÄKYLÄ: Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto, Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ

HUITTINEN: Hakemukset jätetään Lupapisteen kautta. Mikäli teillä on piirutukset vain paperimuodossa, skannaa Huittisten kaupungin palvelupiste ne pyynnöstänne sähköiseen muotoon.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan kokoukseen tarkoitetut lupahakemukset on jätettävä seuraavasti:

  • jos naapureita kuullaan ympäristötoimiston toimesta;  vähintään 16 pv ennen kokousta.
  • mikäli naapurit on kuultu hakijan toimesta;  vähintään 12 pv ennen kokousta