Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista lapsilähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on oikeus saada lapselleen kunnallinen päivähoitopaikka. Paikka haetaan joko perhepäivähoidosta tai päiväkodista.

Säkylässä lasten päivähoitoa järjestetään monipuolisesti. Päivähoitoa löytyy niin Huovinrinteen, Keskustan ja Onnimannin päiväkodeista kuin Kankaanpään ja Kepolan ryhmiksistä sekä perhepäivähoitajan kotoa. Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Hoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista – kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Päivähoitohakemuslomakkeita saa sivistysosastolta ja päiväkodeista. Hakemukset palautetaan sivistysosastolle tai päiväkoteihin.