Kouluun ilmoittautuminen

Perusopetuslain 25 §:ssä todetaan, että Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Edelleen perusopetuslain 4 § todetaan, että kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Ekaluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen tapahtuu keväisin Wilma -ohjelman kautta.

Kesken lukuvuoden kuntaan muuttaneiden kouluun ilmoittautuminen tehdään alla olevalla lomakkeella.