Toiminta-alueet ja kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolain mukaan kunnan on hyväksyttävä vesihuoltolaitoksen vedenjakelulle ja viemärilaitokselle toiminta-alueet. Vesihuoltolaitoksen vedenjakelun toiminta-alueilla vesilaitos on velvollinen järjestämään vesiliittymän kiinteistöille ja viemärilaitoksen toiminta-alueella viemäriliittymän. Toiminta-alueilla asuin- ja muiden rakennettujen kiinteistöjen omistajilla on velvollisuus liittyä vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon. Vedenjakelun ja viemärilaitoksen toiminta-alueet on määritetty toiminta-aluekartassa.

Vesihuollon kehittämiseksi kunnan on laadittava vesihuollon kehittämissuunnitelma. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on kunnan suunnitelma siitä, miten vesihuoltoa on tarkoitus kehittää lähivuosina. Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa oikeudellisesti sitova.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma:
Entinen Säkylän alue:
Toimenpideluettelo
Suunnitelmakartta
Entinen Köyliön alue:
Toimenpideluettelo
Suunnitelmakartta