Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolain mukaan kunnan on hyväksyttävä vesihuoltolaitoksen vedenjakelulle ja viemärilaitokselle toiminta-alueet. Vesihuoltolaitoksen vedenjakelun toiminta-alueilla vesilaitos on velvollinen järjestämään vesiliittymän kiinteistöille ja viemärilaitoksen toiminta-alueella viemäriliittymän. Toiminta-alueilla asuin- ja muiden rakennettujen kiinteistöjen omistajilla on velvollisuus liittyä vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon.

Toiminta-aluekartat:
tekstiosa
tavoitteelliset toiminta-alueet
toiminta-aluekartta 1
toiminta-aluekartta 2
toiminta-aluekartta 3
toiminta-aluekartta 4

Viemäriin liitettävät kiinteistöt / pohjavesi ja vesistöjen lähialueet SYKE