Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Kunnanhallitus 13.2.2023 § 37

Tekstiosa
Toiminta-aluekartta 1
Toiminta-aluekartta 2
Toiminta-aluekartta 3
Toiminta-aluekartta 4
Toiminta-aluekartta 5
Tavoitteelliset-toiminta-alueet

Vesihuoltolain mukaan kunnan on hyväksyttävä vesihuoltolaitoksen vedenjakelulle ja viemärilaitokselle toiminta-alueet. Vesihuoltolaitoksen vedenjakelun toiminta-alueilla vesilaitos on velvollinen järjestämään vesiliittymän kiinteistöille ja viemärilaitoksen toiminta-alueella viemäriliittymän. Toiminta-alueilla asuin- ja muiden rakennettujen kiinteistöjen omistajilla on velvollisuus liittyä vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon.

Viemäriin liitettävät kiinteistöt / pohjavesi ja vesistöjen lähialueet SYKE