Liittymishakemus vesihuoltolaitokseen ja ilmoituslomakkeet

LIITTYMINEN VESI- JA/TAI VIEMÄRILAITOKSEEN

Halutessaan liittyä kunnan vesi- ja/tai viemärijohtoon tulisi kiinteistönomistajan aluksi ottaa yhteyttä hallintopalvelusihteeri Tarja Syväseen p. 044 732 8113, hallintopalvelusihteeri Mari Rännäliin p. 044 732 8103 tai vesihuoltoteknikko Timo Saloseen p. 044 5170 003. Liittyjä täyttää liittymishakemuksen, jonka jälkeen teknisellä osastolla laaditaan liittymissopimus, jossa määritellään liittymisehdot, mm. liittymispiste, liittymis- ja padotuskorkeus.
Liittymishakemuslomake

Liittyjän ja laitoksen välisissä suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtuuston hyväksymiä sopimusehtoja ja yleisiä toimitusehtoja (annetaan liittyjälle hakemuslomakkeen mukana). Talojohtoa voi ryhtyä rakentamaan, kun hakemus on tehty ja laitos on määritellyt liittymispisteen korkeustietoineen. Mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu, pitää sopimusosapuolen ilmoittaa vesihuoltolaitokselle omistajan vaihtumisesta.
Ilmoitus kiinteistön omistajan vaihdosta.