Ympäristönsuojelu

Lain mukaan kunnan tulee valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä hoitamalla, suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeellinen sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Euran ja Säkylän kuntien sekä Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta.

Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat myös Oripään kunnan ympäristönsuojeluasioita.

Ympäristölautakunnan ja ympäristötoimiston tehtäviin kuuluu:

 • ympäristön pilaantumisen valvonta ja ennaltaehkäisy
 • ympäristöluvat
 • jätehuollon
 • vesihuollon
 • ojitusasioiden
 • vesirakentamisen ja maa-ainesten oton lupa- ja valvontatehtävät
 • maasto- ja vesiliikenteen lupa-asiat
 • maisematyöluvat asemakaava-alueilla
 • ajoneuvojen siirtotehtävät
 • luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen
 • leirintäalueviranomaisen tehtävät
 • toimialan tutkimus- ja kehittämishankkeet

Satahima – kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun henkilöstö palvelee Säkylän kunnanvirastolla ja alla mainittuina viikonpäivinä, elleivät työtehtävät ole esteenä, Huittisten kaupunginvirastolla. Tapaamisista sopiminen etukäteen on suositeltavaa. Hoidamme myös Oripään kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä.

VIRANHALTIJAT JA TEHTÄVÄJAKO ALLA

Ympäristönsuojelun ryhmäsähköposti

Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler

044 7307 423
 • HUITTISTEN KAUPUNGINVIRASTOLLA TIISTAISIN
 • Ympäristöluvat ja laitosvalvonta (Euran ja Säkylän eläinsuojat, jätteen kierrätys ja käsittely)
 • Rekisteröinti (murskausasemat)
 • Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta
 • Maisematyöluvat (puiden kaato ym. maisemaa muuttava työ asemakaava-alueella)
 • Jätehuollon valvonta (mm. roskaamisasiat)
 • Maasto- ja vesiliikenne; mm. kilpailut ja harjoitukset
 • Romuajoneuvot ja ajoneuvojen siirto
 • Ympäristön pilaantumisen valvonta (mm. lannan patterointi-ilmoitukset)

Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen

044 7203 594
 • HUITTISTEN KAUPUNGINVIRASTOLLA MAANANTAISIN
 • Vesihuollon valvonta, kiinteistökohtainen jätevesien käsittely viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella
 • Vesihuoltolaitosten viemäriin ja vesijohtoon liittymisvelvollisuus- ja vapautusasiat
 • Ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastukset (mm. jakeluasemat ja Huittisten eläinsuojat) ja muut tarkastukset
 • Jätehuollon valvonta
 • Ympäristön pilaantumisen valvonta

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

044 3302 492
 • HUITTISTEN KAUPUNGINVIRASTOLLA PERJANTAISIN
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti, laitosvalvonta (teollisuus, energiantuotanto)
 • Vesitalousasiat, mm. ojitusasiat ja vesirakentamisen neuvonta
 • Meluilmoitukset ja ulkomeluasiat (sisämeluasiat: terveystarkastaja Koivusaari)
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot
 • Ilmoitukset koeluonteisesta toiminnasta
 • Ympäristötutkimukset ja – projektit
 • Luonnonsuojelun asiat
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Poikkeustilanteet
Sähköposti