Ympäristönsuojelu

Lain mukaan kunnan tulee valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä hoitamalla, suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeellinen sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Euran ja Säkylän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta.

Ympäristölautakunta on myös mm. kuntien maa-ainesten oton lupa- ja valvontaviranomainen sekä leirintäalueviranomainen.

 

Ympäristölautakunnan ja ympäristötoimiston tehtäviin kuuluu:

 • ympäristön pilaantumisen valvonta ja ennaltaehkäisy
 • ympäristöluvat
 • jätehuollon
 • vesihuollon
 • ojitusasioiden
 • vesirakentamisen ja maa-ainesten oton lupa- ja valvontatehtävät
 • maasto- ja vesiliikenteen lupa-asiat
 • maisematyöluvat asemakaava-alueilla
 • ajoneuvojen siirtotehtävät
 • luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen
 • leirintäalueviranomaisen tehtävät
 • toimialan tutkimus- ja kehittämishankkeet

Satahima – kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun ryhmäsähköposti

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

02 832 8322,  044 3302 492
 • Ympäristöluvat (teollisuus, energiantuotanto, jakeluasemat)
 • Vesihuollon valvonta, mm. kiinteistökohtainen jätevesien käsittely ja vesihuoltolaitoksen viemäriin liittymisvelvollisuusasiat
 • Vesitalousasiat, mm. ojitusasiat ja vesirakentamisen neuvonta
 • Meluilmoitukset ja ulkomeluasiat (sisämeluasiat: terveystarkastajat Kallionsivu ja Koivusaari)
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot
 • Ilmoitukset koeluonteisesta toiminnasta
 • Ympäristötutkimukset ja – projektit
 • Ilmansuojelu
 • Luonnonsuojelun asiat
 • Leirintäalueasiat
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Poikkeustilanteet
Sähköposti

Ympäristötarkastaja Johanna Thessler

02 832 8357, 044 7307 423
 • Ympäristöluvat (eläinsuojat, jätteen kierrätys ja käsittely
 • Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta
 • Maisematyöluvat (puiden kaato ym. maisemaa muuttava työ asemakaava-alueella)
 • Jätehuollon valvonta (mm. roskaamisasiat)
 • Maasto- ja vesiliikenne; mm. moottorikelkkailureitit, vesiliikenteen rajoittaminen, kilpailut ja harjoitukset
 • Romuajoneuvot ja ajoneuvojen siirto
 • Ympäristön pilaantumisen valvonta (mm. lannan patterointi-ilmoitukset)
 • Pohjaveden suojelu

Ympäristötarkastaja Sari Koivusaari

050 3809 103
 • Ympäristölupavalvonta eläinsuojien osalta
 • Jätehuollon valvonta