Maisematyöluvat

Asemakaava-alueella tapahtuvaan maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten maanrakennustyöhön tai puiden kaatamiseen on haettava lupa Etelä-Satakunnan ympäristötoimistosta. Lupa vaaditaan myös yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin eikä myönnetyn rakennusluvan yhteydessä tehtävään puunkaatoon tai maanrakennustyöhön.

Kaikista toimenpiteistä on kuitenkin ilmoitettava ympäristötoimistoon. Ympäristötoimistossa ratkaistaan, onko kyseessä oleva toimenpide vähäinen vai onko siihen haettava lupa. Maisematyölupaa haetaan kirjallisesti maisematyölupahakemuksella.

Maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen Ely-keskukseen.

Maisematyölupahakemus [pdf]