Kategoria: Muualta tulleet kuulutukset ja tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

Ilmoitus päätöksen kuulutuksesta; Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

1.7.2020

ILMOITUS Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Dnro ESAVI/3517/2020 Päätösnro 259/2020 Asia Hallavaaran jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräyksessä 9. edellytetty selvitys kaatopaikka-alueiden kaasunmuodostuksesta ja hyödyntämismahdollisuuksista, Säkylä Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.7.– 7.8.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat… Read more »