Kategoria: Muualta tulleet kuulutukset ja tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta; Munituskanalan ympäristölupa, Säkylä

14.9.2020

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus   Hakija      Kieku Oy Dnro        ESAVI/4567/2020 Asia         Munituskanalan ympäristölupa, Säkylä   Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.9.–21.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.   Etelä-Suomen aluehallintovirasto