Kategoria: Muualta tulleet kuulutukset ja tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

  • Suodata kategorialla

Ilmoitus kuuluttamisesta; Köyliön osaston jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkaminen, Säkylä

22.2.2021

Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija Rikosseuraamuslaitos Dnro ESAVI/30025/2020 Asia Köyliön osaston jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkaminen, Säkylä Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.2.–31.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus päätöksen kuuluttamisesta; Munituskanalan ympäristölupa, Säkylän Munakori Oy

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija           Säkylän Munakori Oy Dnro             ESAVI/4567/2020 Päätösnro    37/2021 Asia              Munituskanalan ympäristölupa, Säkylä Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.2.–12.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta; Ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi 2022–2027

2.11.2020

Tieto julkisesta kuulutuksesta Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksen liitteenä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset. Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla Kuulutus: Ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi 2022-2027.