Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustilanne

Säkylän kunnan alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin 11 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta (keskiarvo 2011–2015). Liikenneonnettomuuksissa menehtyy keskimäärin yksi henkilö ja loukkaantuu keskimäärin 12 henkilöä vuosittain. Henkilövahingoista 52 % on tapahtunut henkilöautolla liikenteessä olleille, 23 % mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille ja 14 % jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17-vuotiaiden onnettomuusriski (henkilövahinkojen määrä ikäryhmän kokoon suhteutettuna) on korkein. Myös 18–24-vuotiaiden onnettomuusriski on korkea.

Liikenneturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet

Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmia laaditaan noin 5-10 vuoden välein. Säkylän kunnan viimeisin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuoden 2016 lopussa. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Saman hankkeen aikana myös seudun muut kunnat saivat omat liikenneturvallisuussuunnitelmansa. Suunnitelmien raportointi on tehty suunnitteluvaiheittain ja lopputulokset on koottu kuntien Internet-sivuille. Lisäksi yhteistyöhankkeesta on laadittu seudullinen esite.Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat -hankkeen esite (pdf)
Liikenneturvallisuustyön visio, tavoitteet ja mittarit (pdf)
Toimenpide-ehdotuksia lähivuosille (pdf)

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Säkylän kunnan liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä. Työryhmän toiminta on ennen kaikkea koordinoivaa; konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin, liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää, liikenneturvallisuustilanteen seurantaa jne. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä ja eri hallintokuntien päivittäisessä liikennekasvatustyössä eri ikäryhmien parissa. Myös liikenneympäristön turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään tarpeen mukaan. Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.