Iltapäivätoiminta

Säkylän kunta järjestää 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9. luokan oppilaille iltapäivätoimintaa koulun jälkeen klo 16.15 asti. Ryhmät perustetaan, mikäli toimintaan ilmoittautuu riittävästi oppilaita. Lukuvuonna 2020-2021 iltapäivätoimintaa järjestetään Huovinrinteen, Isosäkylän ja Kepolan kouluissa. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työvuoden aikana lukuun ottamatta koulun loma-aikoja.

Lukuvuoden 2021-2022 ilmoittautumisesta tiedotetaan huhtikuussa 2021.

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta. Mikäli ilmoitat lapsesi mukaan kesken lukuvuoden, ole suoraan yhteydessä koulusi iltapäivätoiminnan ohjaajaan:

Huovinrinne: puh. 044 7328 174
Isosäkylä: puh. 040 7747 835
Kepola: puh. 044 7328 163

Tätä kaikkea on iltapäivätoiminta:

 • lasten vapaat/ohjatut leikit sekä ulkona että sisällä
 • läksyt
 • mediataidot
 • arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä kehitys
 • eettinen kasvu, kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus
 • vuorovaikutustaidot
 • kädentaidot ja askartelu
 • liikunta ja urheilu
 • välipala ja lepo
 • kulttuuri ja perinteet
 • kuvallinen-, musiikillinen-, kehollinen- ja kielellinen ilmaisu

Päivittäiseen toimintaan kuuluu välipala, mahdollisuus lepoon, läksyjen tekoon sekä ohjattua toimintaa tai vapaata leikkiä/askartelua. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulujen omat koulunkäyntiohjaajat.

Toimintaa ohjaa ja kriteerit määrittelee Säkylän kunnan iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma (ks. liite), jonka sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.3.2016 § 15.

Irtisanominen
Huoltajan tulee toimittaa oman koulun iltapäivätoiminnan koulunkäyntiohjaajalle kirjallinen irtisanominen, jos lapsi jää toiminnasta pois kesken lukuvuoden. Tällöin asiakasmaksu peritään kuluvan kuukauden toteutuneiden toimintapäivien mukaisesti. Myös muista lapsen iltapäivätoimintaan liittyvistä muutoksista tulee huoltajan ilmoittaa kirjalli­sesti.

Mikäli haetaan alennettua maksua perheen tulojen perusteella, hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tulotietolomake sivistystoimen toimistoon (Säkylän kunta, Sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä). Maksun alentamisessa sovelletaan päivähoidon tulorajoja.

Iltapäivätoiminta

Isosäkylä

040 7747 835

Huovinrinne

044 7328 174

Kepola

044 7328 163

hallintopalvelusihteeri Sini Rekola

044 732 8101

laskutus