Iltapäivätoiminta

Säkylän kunta järjestää 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9. luokan oppilaille iltapäivätoimintaa koulun jälkeen klo 16.15 asti. Ryhmät perustetaan, mikäli toimintaan ilmoittautuu riittävästi oppilaita (10).

Lukuvuonna 2023-2024 iltapäivätoimintaa järjestetään Isosäkylän, Huovinrinteen, Kepolan ja Lallin kouluissa. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työvuoden aikana lukuun ottamatta koulun loma-aikoja.

Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan 2024-2025 tapahtuu lapsen Wilma-tunnuksilla osoitteessa https://sakyla.inschool.fi/ (nettiselaimella, ei puhelinsovelluksella) 30.4.2024 mennessä. Valitse ylävalikosta Hakemukset ja päätökset – Tee uusi hakemus – Hakemus iltapäivätoimintaan.

Mikäli ilmoitat lapsesi mukaan kesken lukuvuoden, ole suoraan yhteydessä koulusi iltapäivätoiminnan ohjaajaan:

Isosäkylä: puh. 040 7747 835
Huovinrinne: puh. 044 7328 174
Kepola: puh. 044 7328 163
Lalli: puh. 044 457 5328

Maksut:

 • 80 €/kk, jos läsnäolopäiviä on yli 10 kuukaudessa
 • 40 €/kk, jos läsnäolopäiviä on 10 pv tai alle kuukaudessa

Mikäli haetaan alennettua maksua perheen tulojen perusteella, hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa oheinen tulotietolomake sivistystoimen toimistoon sähköpostitse (sini.rekola@sakyla.fi) tai paperisena (Säkylän kunta, Sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä). Maksun alentamisessa sovelletaan päivähoidon tulorajoja. Toimita tulotietolomake elokuun loppuun mennessä.

Iltapäivätoiminta laskutetaan pääsääntöisesti 2 kuukauden välein.

Irtisanominen
Huoltajan tulee toimittaa oman koulun iltapäivätoiminnan koulunkäyntiohjaajalle kirjallinen irtisanominen (esim. sähköpostitse), jos lapsi jää toiminnasta pois kesken lukuvuoden. Tällöin asiakasmaksu peritään kuluvan kuukauden toteutuneiden toimintapäivien mukaisesti. Myös muista lapsen iltapäivätoimintaan liittyvistä muutoksista tulee huoltajan ilmoittaa kirjalli­sesti.

Tätä kaikkea on iltapäivätoiminta:

 • lasten vapaat/ohjatut leikit sekä ulkona että sisällä
 • läksyt
 • mediataidot
 • arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä kehitys
 • eettinen kasvu, kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus
 • vuorovaikutustaidot
 • kädentaidot ja askartelu
 • liikunta ja urheilu
 • välipala ja lepo
 • kulttuuri ja perinteet
 • kuvallinen-, musiikillinen-, kehollinen- ja kielellinen ilmaisu

Päivittäiseen toimintaan kuuluu välipala, mahdollisuus lepoon, läksyjen tekoon sekä ohjattua toimintaa tai vapaata leikkiä/askartelua. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulujen omat koulunkäyntiohjaajat.

Toimintaa ohjaa ja kriteerit määrittelee Säkylän kunnan iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma (ks. liite), jonka sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.3.2016 § 15.

Iltapäivätoiminta

Isosäkylä

040 7747 835

Huovinrinne

044 7328 174

Kepola

044 7328 163

Lalli

044 457 5328

hallintopalvelusihteeri Sini Rekola

044 732 8101