Elintarvikevalvonta

Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla (maahantuoja, valmistaja ja myyjä). Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta. Elintarvikevalvonnan kohteita ovat erilaiset elintarvikehuoneistot  kuten elintarvikemyymälät, kaupat, kioskit, ravintolat ja kahvilat, suurtalouskeittiöt, elintarvikevarastot , teurastamot ja tuotantolaitokset.

NEUVONTA JA SUUNNITELMALLINEN VALVONTA

Euran, Huittisten, Kokemäen ja Säkylän elintarvikehuoneistoihin tehdään tarkastuksia ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti sekä kuluttajien tekemien ilmoitusten perusteella. Valvonta kohdistuu elintarvikkeisiin sekä niiden valmistus-, käsittely-, säilytys-, tarjoilu ja myyntiolosuhteisiin. Muualla, kuin isoissa tuotantolaitoksissa, tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta.

Terveystarkastaja antaa neuvoja mm. seuraavissa asioissa

  • elintarvikehuoneistoa perustettaessa
  • toiminnan aloittaminen jo olemassa olevassa elintarvikehuoneistossa
  • toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen
  • myynti ja tarjoilu liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • kun epäilee saaneensa ruokamyrkytyksen
  • kun on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
  • kun on kysyttävää liittyen elintarvikevalvontaan

ILMOITUS ELINTARVIKEHUONEISTOSTA

Hyväksymismenettelyn piirissä ovat ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset. Muiden elintarvikehuoneistojen osalta käytössä on ilmoitusmenettely.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Viranomainen käsittelee ilmoituksen  ja perii käsittelystä ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisen maksun. Käsittelyn jälkeen valvontaviranomainen lähettää toimijalle todistuksen siitä, että huoneisto on elintarvikevalvonnan suunnitelmallisen valvonnan kohde. Toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on myös ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. Myös liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tulee ilmoittaa sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella toiminta tapahtuu.

Elintarvikelaki:   Finlex

Lisätietoa elintarvikevalvonnasta:  Ruokavirasto