Kasvatus ja opetus

Säkylän kunta järjestää kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelut. Kasvatuksessa ja koulutuksessa panostamme opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen – haluamme, että lapset ja nuoret saavat Säkylästä hyvät eväät elämään!

Säkylän kunnan sivistyspalvelujen tarjontaan ja toimintaan voit nyt tutustua virtuaalikirjan muodossa. Kirjan sivuilta löydät helposti tarpeellista tietoa palveluista. Kirjassa on myös kuvia ja tarinoita arjen toiminnasta. Sivuihin kannattaa tutustua olitpa sitten palveluidemme käyttäjä tai tuleva sellainen!

Matkalla itsenäiseksi ja kansainväliseksi oppijaksi

Opetushallituksen antamien perusteiden ohella painotamme päiväkodin ja koulun toimintaympäristöä ja sen viihtyvyyttä, henkilöstön osaamista ja harrastuneisuutta. Koulussa ja päiväkodissa kaikilla pitää olla hyvä olla.

Lukio-opetusta kehitämme tasokkaana yleislukiona, joka tarjoaa seudun nuorille kilpailukykyisen koulutusvaihtoehdon ja laadukkaan perustan jatko-opiskeluun. Koulutuksessa hyödynnämme koulujen ja työelämän yhteistyötä ja verkostoitumista. Näin seudun elinkeinoelämä, työelämä ja koulutusjärjestelmä tukevat toisiaan ja turvaavat yhdessä työllistymistä Säkylän alueella tulevaisuudessa.

Tavoitteenamme on ohjata lapset ja nuoret itsenäisiksi ja aktiivisiksi tiedonhankkijoiksi ja -käsittelijöiksi. Opetuksessa panostamme kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Myös kansainvälistyminen, yrittäjyys- ja ympäristökasvatus ovat opetuksessamme keskeisessä asemassa.

Kasvatus ja koulutus Säkylän seudulla

Säkylässä toimii Huovinrinteen, Keskustan ja Onnimannin päiväkodit, Kankaanpään ja Kepolan ryhmäperhepäiväkodit sekä omassa kodissaan toimivia perhepäivähoitajia. Perusopetusta annetaan Huovinrinteen, Isosäkylän (luokat 1-6), Kepolan ja Lallin koulussa (esiopetus ja luokat 1-6), Säkylän yhteiskoulussa (luokat 7-9) sekä perusopetuksen jälkeistä koulutusta Säkylän seudun lukiossa.

Kunnassamme toimii myös Säkylän kansalaisopisto, joka on Säkylän kunnan omistama ja opetushallituksen valvoma oppilaitos. Muiden kansalaisopistojen tavoin se noudattaa vapaan sivistystyön lain mukaista paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvaa koulutustehtävää järjestäen eri-ikäisille opiskelijoilleen heidän pohjakoulutuksestaan riippumattomia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen, itsensä kehittämiseen ja yhdessä ja yksin tekemiseen.

Opetussuunnitelma 2016

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6 sekä lukion aloittavilla opiskelijoilla.  Luokilla 7-9 käyttöönotto tapahtuu porrastetusti: seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019.

Oppilaat ja huoltajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön syyslukukaudella 2015 järjestettyjen kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien kautta. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut sivistysosaston hallintopäällikkö Juha Kraapo ja lukion opetussuunnitelmatyötä oppilaanohjaaja Maija Koivu.

Säkylän sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelmat kokouksessaan 28.6.2016.

Säkylän esiopetus OPS
Säkylän perusopetus OPS yleinen osa_päivitetty 11.6.2019 taulukko s. 6 A-kieli 1.-2.lk
Säkylän perusopetus / luokat 1-2 OPS
Säkylän perusopetus / luokat 3-6 OPS
Säkylän perusopetus / luokat 7-9 OPS
Perusopetus liite 1. Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma
Säkylän lukiokoulutus OPS

Päivitys 11.6.2019:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2

Päivitys 16.6.2020:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset koskien oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia perusopetuksessa

Päivitys 27.4.2021:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien päättöarvioinnin kriteereitä

Sivistyslautakunta 27.4.2021:
Säkylän lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021

Sivistystoimi

Osoite

Sivistystoimi
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Sivistysjohtaja Päivi Österman

044 5170 008

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin

044 7831 070
  • koulukuljetukset
  • hankkeet
  • sivistysjohtajan sijainen

Varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja Heidi Lohi

040 5544 011

Hallintopalvelusihteeri Satu Minkkinen

044 7328 121
  • koulutoimen hallinnon toimistotyöt

Hallintopalvelusihteeri Kati Yli-Sipilä

044 7328 118
  • varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen toimistotyöt

Hallintopalvelusihteeri Sini Rekola

044 7328 101
  • iltapäivätoiminnan laskutus
  • kansalaisopiston toimisto
  • kulttuuritoimi

Ruokapalvelupäällikkö Katariina Salonen

050 364 0401
  • vastaa ruokapalveluyksikön toiminnasta, joka tuottaa ruokapalvelut kouluille ja päivähoidolle.

Koulukuraattori Eija Mansikka

044 732 8246

Koulupsykologi Santeri Heinonen

044 457 5201

Koulupsyykkari Tuomas Holmi

044 517 1015

Sosiaalityön nimikkoperhetyöntekijä Tarja Kankare

044 732 8191