Kasvatus ja opetus

Säkylän kunta järjestää kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelut. Kasvatuksessa ja koulutuksessa panostamme opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen – haluamme, että lapset ja nuoret saavat Säkylästä hyvät eväät elämään!

Matkalla itsenäiseksi ja kansainväliseksi oppijaksi

Opetushallituksen antamien perusteiden ohella painotamme päiväkodin ja koulun toimintaympäristöä ja sen viihtyvyyttä, henkilöstön osaamista ja harrastuneisuutta. Koulussa ja päiväkodissa kaikilla pitää olla hyvä olla.

Lukio-opetusta kehitämme tasokkaana yleislukiona, joka tarjoaa seudun nuorille kilpailukykyisen koulutusvaihtoehdon ja laadukkaan perustan jatko-opiskeluun. Koulutuksessa hyödynnämme koulujen ja työelämän yhteistyötä ja verkostoitumista. Näin seudun elinkeinoelämä, työelämä ja koulutusjärjestelmä tukevat toisiaan ja turvaavat yhdessä työllistymistä Säkylän alueella tulevaisuudessa.

Tavoitteenamme on ohjata lapset ja nuoret itsenäisiksi ja aktiivisiksi tiedonhankkijoiksi ja -käsittelijöiksi. Opetuksessa panostamme kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Myös kansainvälistyminen, yrittäjyys- ja ympäristökasvatus ovat opetuksessamme keskeisessä asemassa.

Kasvatus ja koulutus Säkylän seudulla

Säkylässä toimii Huovinrinteen-, Keskustan- ja Onnimannin päiväkodit, Kankaanpään ja Kepolan ryhmäperhepäiväkodit sekä perhepäivähoito. Perusopetusta annetaan Huovinrinteen, Isosäkylän ja Kepolan kouluissa (luokat 1-6), Lallin koulussa (1-9) ja Säkylän yhteiskoulussa (luokat 7-9) sekä perusopetuksen jälkeistä koulutusta Säkylän seudun lukiossa.

Säkylässä toimii myös Pyhäjärviseudun aikuisopisto, joka on Säkylän kunnan omistama ja opetushallituksen valvoma oppilaitos. Muiden kansalaisopistojen tavoin se noudattaa vapaan sivistystyön lain mukaista paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvaa koulutustehtävää järjestäen eri-ikäisille opiskelijoilleen heidän pohjakoulutuksestaan riippumattomia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Aikuisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen, itsensä kehittämiseen ja yhdessä ja yksin tekemiseen.

Hallinto

Sivistysjohtaja Päivi Österman
puh. 02-8328 339, 044 5170 008Sivistysosaston hallintopäällikkö Juha Kraapo
puh. 044 4386 602, 040 7349 699
– koulukuljetukset
– hankkeet, opetussunnitelman 2016 valmistelu
– sivistysjohtajan sijainen

Hallintopalvelusihteeri Satu Minkkinen / opetustoimi
puh. 02 8328 341, 044 7328 121

Hallintopalvelusihteeri Hele Anttila / varhaiskasvatus
puh. 02 8328 340, 044 7328 118

Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat Säkylän kunnan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa

WILMA

Opetussuunnitelma 2016

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6 sekä lukion aloittavilla opiskelijoilla.  Luokilla 7-9 käyttöönotto tapahtuu porrastetusti: seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019.

Oppilaat ja huoltajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön syyslukukaudella 2015 järjestettyjen kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien kautta. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut sivistysosaston hallintopäällikkö Juha Kraapo ja lukion opetussuunnitelmatyötä oppilaanohjaaja Maija Koivu.

Säkylän sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelmat kokouksessaan 28.6.2016.

Säkylän esiopetus OPS

Säkylän perusopetus / yleinen osa OPS

Säkylän perusopetus / luokat 1-2 OPS

Säkylän perusopetus / luokat 3-6 OPS

Säkylän perusopetus / luokat 7-9 OPS

Perusopetus liite 1. Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma

Säkylän lukiokoulutus OPS

Sivistysosasto

Osoite

Sivistysosasto
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Sivistysjohtaja Päivi Österman

044 5170 008

Hallintopäällikkö Juha Kraapo

040 7349 699

koulukuljetukset
hankkeet, opetussunnitelman 2016 valmistelu
sivistysjohtajan sijainen

Hallintopalvelusihteeri Hele Anttila

044 7328 118

päivähoito ja esiopetus

Hallintopalvelusihteeri Satu Minkkinen

044 7328 121