Uimavesien valvonta

Uimavedet

Uimavesien valvonnan tarkoituksena on varmistaa yleisten uimarantojen, uimahallien, uimaloiden ja kylpylöiden veden riittävä puhtaus uimavedestä johtuvien sairastumisien ehkäisemiseksi. Uimavesien laadun valvonta on osa terveydensuojelulain mukaista valvontaa.

Yleisiltä uimarannoilta otetaan uimakauden aikana säännöllisesti näytteitä veden laadun valvomiseksi. Uimarantojen uimaveden valvonnasta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa 177/2008 ja 354/2008. Uimahallien, kylpylöiden ja uimaloiden allasvesiä valvotaan valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Uimarannoille, uimahalleihin, uimaloihin ja kylpylöihin tehdään lisäksi säännöllisiä tarkastuksia. Uima-altaiden ja yleisten uimarantojen ylläpitäjän tulee pitää veden laadun tulokset nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla.

YLEISELLÄ UIMARANNALLA KOIRIEN JA MUIDEN ELÄINTEN UITTAMINEN ON KIELLETTYÄ!
Koiran tuominen yleiselle uimarannalle on kiellettyä. (Järjestyslaki 612/2003, 14§)

Lisätietoa Valviran Uimavesi -sivuilta.

Uimavesien tutkimustulokset kesällä 2023:


Uimavesistä vastaavat terveystarkastajat:

Euran, Huittisten, Kokemäen ja Säkylän alueen uimarannat
Leena Tolkki p. 050 5933 960, leena.tolkki@sakyla.fi

Rauman alueen uimarannat
Jonna Aro p. 044 7072 943, jonna.aro@sakyla.fi