Kaavoituskatsaukset

Säkylän kunta julkaisee kerran vuodessa MRL edellyttämän kaavoituskatsauksen vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan myös sellaiset kaavoitukseen liittyvät päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

Kaavoituskatsaus vuodelta 2016
Kaavoituskatsaus vuodelta 2017