Kaavoituskatsaukset

Säkylän kunta julkaisee kerran vuodessa MRL edellyttämän kaavoituskatsauksen vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan myös sellaiset kaavoitukseen liittyvät päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

Kaavoituskatsaus vuodelta 2017
Kaavoituskatsaus vuodelta 2018
Kaavoituskatsaus vuodelta 2019
Kaavoituskatsaus vuodelta 2020
Kaavoituskatsaus vuodelta 2021
Kaavoituskatsaus vuodelta 2022
Kaavoituskatsaus vuodelta 2023