Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Rakennusvalvonta
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Rakennustarkastaja Mika Vainio

02 8328 319, 044 0539 599
  • Rakennuslupapäätökset
  • Lautakunnan esitysten valmistelu
  • Lupaneuvonta
  • Viranomaislausunnot
Sähköposti

Vs. II rakennustarkastaja Pekka Jalonen

02 8328 360, 044 5170 006

II rakennustarkastajan sijaisena 17.9.2018 alkaen

 

  • Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa
  • Neuvonta lupa-asioissa

II Rakennustarkastaja Hannu Nikula

Virkavapaalla, sijaisena Pekka Jalonen 17.9.2018 alkaen

 

  • Toimenpideilmoitusten käsittely
  • Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa
  • Viranomaislausunnot
  • Neuvonta em. asioissa
Sähköposti

Hallintopalvelusihteeri Anja Polvi

02 8328 318
Sähköposti

Hallintopalvelusihteeri Leena Tapio

02 8328 361
Sähköposti