Luottamuselimet

Kunnanvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto. Säkylän valtuustoon on valittu asukasmäärän mukaan vuoden 2017 kuntavaaleissa 27 valtuutettua vuosiksi 2017 – 2021.

Kunnanvaltuusto pitää kokouksensa alkuvuonna 2019 seuraavasti: ma 1.4.,
ma 13.5. ja ma 10.6.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus käyttää myös kunnan puhevaltaa siltä osin, kun hallintosäännössä ei ole toisin määrätty.

Kunnanhallitus pitää kokouksensa alkuvuonna 2019 seuraavasti: ma 21.1.,
ma 4.2., ma 18.2., ma 4.3., ma 25.3., ma 8.4., ma 6.5., ma 20.5., ma 3.6. ja 
ma 17.6.

Valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kunnan toimielimiä ovat lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Säkylän kunnan luottamushenkilöorganisaatio jakautuu viiteen päävastuualueeseen seuraavasti:

Valtuusto on lisäksi valinnut tarkastuslautakunnan.

Säkylän kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö