Rakennusvalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 § mukaisesti rakentamisen valvontaa ja luvanvaraisuutta kunnassa valvoo rakennusvalvontaviranomainen. Hallintosäännöllä rakennusvalvontaviranomaiseksi on määrätty ympäristölautakunta.

Ympäristölautakunta toimii Pyhäjärviseudulla ympäristöasioiden ja  rakentamisasioiden valvontaviranomaisena. Suurin osa rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista lupapäätöksistä on siirretty hallintosäännöllä rakennustarkastajan päätettäväksi.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Rakennusvalvonta
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Rakennustarkastaja Mika Vainio

02 8328 319, 044 0539 599
  • Rakennuslupapäätökset
  • Lautakunnan esitysten valmistelu
  • Lupaneuvonta
  • Viranomaislausunnot
Sähköposti

Vs. II rakennustarkastaja Pekka Jalonen

02 8328 360, 044 5170 006

II rakennustarkastajan sijaisena 17.9.2018 alkaen

 

  • Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa
  • Neuvonta lupa-asioissa

II Rakennustarkastaja Hannu Nikula

Virkavapaalla, sijaisena Pekka Jalonen 17.9.2018 alkaen

 

  • Toimenpideilmoitusten käsittely
  • Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa
  • Viranomaislausunnot
  • Neuvonta em. asioissa
Sähköposti

Hallintopalvelusihteeri Anja Polvi

02 8328 318
Sähköposti

Hallintopalvelusihteeri Leena Tapio

02 8328 361
Sähköposti