Rakennusvalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 § mukaisesti rakentamisen valvontaa ja luvanvaraisuutta kunnassa valvoo rakennusvalvontaviranomainen. Hallintosäännöllä rakennusvalvontaviranomaiseksi on määrätty ympäristölautakunta.

Ympäristölautakunta toimii Pyhäjärviseudulla ympäristöasioiden ja  rakentamisasioiden valvontaviranomaisena. Suurin osa rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista lupapäätöksistä on siirretty hallintosäännöllä rakennustarkastajan päätettäväksi.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Rakennusvalvonta
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Rakennustarkastaja Mika Vainio

02 8328 319
  • Rakennuslupapäätökset
  • Lautakunnan esitysten valmistelu
  • Lupaneuvonta
  • Viranomaislausunnot
Sähköposti

vs. II Rakennustarkastaja Pekka Jalonen

044-5170006, 02-8328360
  • Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa
  • Neuvonta em. asioissa

II Rakennustarkastaja Hannu Nikula (virkavapaalla)

02 8328 360
  • Toimenpideilmoitusten käsittely
  • Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa
  • Viranomaislausunnot
  • Neuvonta em. asioissa
Sähköposti

Hallintopalvelusihteeri Anja Polvi

02 8328 318
Sähköposti

Hallintopalvelusihteeri Leena Tapio

02 8328 361
Sähköposti