Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, maisemakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten sekä yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa.

Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi tehdään lupiin liittyvät katselmukset ja annetaan näihin liittyviä ohjeita rakentajille.

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 § mukaisesti rakentamisen valvontaa ja luvanvaraisuutta kunnassa valvoo rakennusvalvontaviranomainen. Hallintosäännöllä rakennusvalvontaviranomaiseksi Säkylän kunnan hallinnossa on määrätty Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta. Suurin osa rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista lupapäätöksistä on siirretty hallintosäännöllä rakennustarkastajien päätettäväksi.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisen lupa-asioista Euran, Huittisten ja Säkylän alueella. Säkylässä sijaitsevasta ympäristötoimistosta käsin hoidetaan Euran ja Säkylän asioita ja Huittisten toimipisteestä Huittisten asioita.

Rakennusvalvonta, Säkylän toimipiste

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto, Rakennusvalvonta
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ
Säkylän kunnanvirasto, I kerros)

rakennusvalvonta@sakyla.fi

Rakennusvalvonta, Huittisten toimipiste

Rakennusvalvontatoimisto,
Risto Rytin katu 36
32700 Huittinen
(Huittisten kaupungintalo, II kerros)

rakennusvalvonta@huittinen.fi

Rakennustarkastaja Mika Vainio

044 0539 599

Säkylän toimipiste

 

 • Rakennuslupapäätökset
 • Lautakunnan esitysten valmistelu
 • Lupaneuvonta
 • Viranomaislausunnot

Toimialue ensisijaisesti Eura ja Säkylä

Sähköposti

Rakennustarkastaja Jesse Salmi

044 5604 396

Huittisten toimipiste

 

 • Rakennuslupapäätökset
 • Lupaneuvonta
 • Viranomaislausunnot
 • Katselmukset Huittisissa
 • Toimenpideilmoitukset

Toimialue ensisijaisesti Huittinen

Sähköposti

Tarkastusinsinööri Merja Helander

044 5170 006

Säkylän toimipiste

 

 • Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa
 • Toimenpideilmoitusten käsittely
 • Neuvonta lupa-asioissa

Toimialue ensisijaisesti Eura ja Säkylä

Hallintopalvelusihteeri Leena Tapio

044 7328 124

Säkylän toimipiste

Sähköposti

Hallintopalvelusihteeri Piia Poikselkä

044 7328 112

Säkylän toimipiste

Hallintopalvelusihteeri Merja Turto

044 5604 394

Huittisten toimipiste

Sähköposti