Terveysvalvonta

Terveysvalvonta osana ympäristöterveydenhuoltoa on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Kuntien terveysvalvontaan kuuluvat terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja tupakkalain mukainen valvonta.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2017

Terveysvalvonta

Terveysvalvonta

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto
Terveysvalvonta
Rantatie 268
27800 Säkylä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

044 3302 492
 • Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) johtaminen
 • Toiminnan suunnittelutehtävät ja viranomaispäätökset
 • Poikkeustilanteet

Hygieenikkoeläinlääkäri Mia Puisto

044 0594 711
 • Laitosvalvonta
 • Vientitodistukset
 • Lihantarkastus
 • Elintarvikevalvonnan esimiestehtävät, viranomaispäätökset ja poikkeustilanteet

Terveystarkastaja Pasi Kallionsivu

044 7307 402

VIRKAVAPAALLA, SIJAISENA YMPÄRISTÖTARKASTAJA KOIVUSAARI

 

Säkylän toimipiste

 • Terveydensuojeluvalvonta
 • Ilmoitukset työtilojen, huvi-, majoitus- ja kokoontumistilojen perustamisen osalta
 • Oleskelutilojen (koulut, päiväkodit, julkiset tilat) terveydellisten olojen valvonta
 • Asunnontarkastus (asunnon terveydellisten olojen valvonta)
 • Uimavesien valvonta (yleiset uimarannat ja -saunat, uimahallit), uimaveden laatuun liittyvä neuvonta
 • Ilmoitukset saunan, uimahallin ja uimarannan perustamisesta

Ympäristötarkastaja Sari Koivusaari

050 3809 103

Huittisten toimipiste

 • Terveydensuojeluvalvonta
 • Ilmoitukset työtilojen, huvi-, majoitus- ja kokoontumistilojen perustamisen osalta
 • Oleskelutilojen (koulut, päiväkodit, julkiset tilat) terveydellisten olojen valvonta
 • Asunnontarkastus (asunnon terveydellisten olojen valvonta)
 • Uimavesien valvonta (yleiset uimarannat ja -saunat, uimahallit), uimaveden laatuun liittyvä neuvonta
 • Ilmoitukset saunan, uimahallin ja uimarannan perustamisesta

Terveystarkastaja Leena Tolkki

050 5933 960

Säkylän toimipiste

 • Elintarvike-, talousvesi-, tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonta
 • Ensisaapumisvalvonta
 • Elintarvikehuoneistoilmoitukset
 • Kaupat, suurtalouskeittiöt, ravintolat, ruuan valmistus ja -tarjoilupaikat yleisötilaisuudet ym.
 • Yleisen elintarvikehygienian ja elintarvikehygieenisen osaamisen valvonta ja omavalvontasuunnitelmien tarkastus, elintarvike- ja pintahygienianäytteet
 • Talousveden valvonta ja neuvonta, talousvesinäytteet
 • Tupakkalain noudattamisen valvonta vähittäismyyntipaikoissa, ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa

Terveystarkastaja Juha-Matti Rintala

050 3809 102

Huittisten toimipiste

 • Elintarvike-, talousvesi-, tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonta
 • Elintarvikehuoneistoilmoitukset
 • Kaupat, suurtalouskeittiöt, ravintolat, ruuan valmistus ja -tarjoilupaikat yleisötilaisuudet ym.
 • Yleisen elintarvikehygienian ja elintarvikehygieenisen osaamisen valvonta ja omavalvontasuunnitelmien tarkastus, elintarvike- ja pintahygienianäytteet
 • Tupakkalain noudattamisen valvonta vähittäismyyntipaikoissa, ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa

Terveystarkastaja Aila Pruuki

044 7328 130

Kokemäen toimipiste

 • Elintarvikevalvonta, talousvesi-, tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonta
 • Elintarvikehuoneistoilmoitukset
 • Kaupat, suurtalouskeittiöt, ravintolat, ruuan valmistus ja -tarjoilupaikat yleisötilaisuudet ym.
 • Yleisen elintarvikehygienian ja elintarvikehygieenisen osaamisen valvonta, omavalvontasuunnitelmien tarkastus, elintarvike- ja pintahygienianäytteet
 • Talousveden valvonta ja neuvonta, talousvesinäytteet
 • Tupakkalain noudattamisen valvonta vähittäismyyntipaikoissa, ravintoloissa, kokoontumis- ym. tiloissa ja yleisötilaisuuksissa