Korjaus- ja energia-avustukset

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on toimialueellaan toiminut avustusviranomaisena koskien Valtion korjaus- ja energia-avustuksia. Vuoden 2017 alusta avustusten myöntäminen siirtyy kokonaan ARA:lle.

Valtio päättää vuosittain budjetin valmistuttua kunkin vuoden korjausavustuksista. Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA toimii avustuksia hallinnoivana viranomaisena.