Kaavoitushankkeet

Vireillä

Kepolan asemakaavan muutos, korttelit 36 ja 32

Katinhännän asemakaavan muutos ja laajennus / Katismaa

Ristolan asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 6 ja 7

Liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutos

Iso-Vimman teollisuusalueen korttelin 50 asemakaavan muutos

Kankaanpään osayleiskaavan muutos

Kankaanpään asemakaavan muutos

Valmiit

Köörnummen teollisuusalueen korttelin 60 asemakaavan muutos ja laajennus

Muronkulman asemakaava

Ristolan asemakaavan muutos

Katinhännän asemakaavan muutos

Lusikkaojan asemakaavan muutos

Ristolan asemakaavan muutos

Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutos ja laajennus

Vähäsäkylän asemakaavan muutos, korttelit 271 ja 272

Köörnummen teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Iso-Vimman asemakaavan muutos / Onnimannin kiinteistö

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 168

Luvalahden asemakaavan muutos, kortteli 256

Sinivuoren ranta-asemakaava

Säkylän osayleiskaava, rantaosayleiskaava ja Pyhäjoen osayleiskaavan muutos

Säkylän Liikealueen asemakaavan muutos

Raskintien ranta-asemakaavan muutos

Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Halavasadon-Rasinkankaan ranta-asemakaava

Kivirannan ranta-asemakaava

Haapsaaren asemakaavan muutos ja laajennus

Luvalahden asemakaavan muutos, kortteli 251

Rannankulman ranta-asemakaava

Katinhännän asemakaavan muutos

Lusikkaojan asemakaavan muutos

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Luvalahden ranta-asemakaava

Karjankujan asemakaavan muutos

Pyhäjoen osayleiskaava

Iso-Vimman asemakaavan muutos

Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Sivarin asemakaavan muutos