Kaavoitushankkeet

Vireillä

Kepolan läntinen alue, osayleiskaava

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava

Kepolan asemakaavan muutos, korttelit 36 ja 32

Katinhännän asemakaavan muutos ja laajennus / Katismaa

Iso-Vimman teollisuusalueen korttelin 50 asemakaavan muutos

Kankaanpään osayleiskaavan muutos

Kankaanpään asemakaavan muutos

Valmiit

Ristolan asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 6 ja 7

Liikealueen, Vähäsäkylän ja terveyskeskuksen asemakaavan muutos

Köörnummen teollisuusalueen korttelin 60 asemakaavan muutos ja laajennus

Muronkulman asemakaava

Ristolan asemakaavan muutos

Katinhännän asemakaavan muutos

Lusikkaojan asemakaavan muutos

Ristolan asemakaavan muutos

Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutos ja laajennus

Vähäsäkylän asemakaavan muutos, korttelit 271 ja 272

Köörnummen teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Iso-Vimman asemakaavan muutos / Onnimannin kiinteistö

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 168

Luvalahden asemakaavan muutos, kortteli 256

Sinivuoren ranta-asemakaava

Säkylän osayleiskaava, rantaosayleiskaava ja Pyhäjoen osayleiskaavan muutos

Säkylän Liikealueen asemakaavan muutos

Raskintien ranta-asemakaavan muutos

Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Halavasadon-Rasinkankaan ranta-asemakaava

Kivirannan ranta-asemakaava

Haapsaaren asemakaavan muutos ja laajennus

Luvalahden asemakaavan muutos, kortteli 251

Rannankulman ranta-asemakaava

Katinhännän asemakaavan muutos

Lusikkaojan asemakaavan muutos

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Luvalahden ranta-asemakaava

Karjankujan asemakaavan muutos

Pyhäjoen osayleiskaava

Iso-Vimman asemakaavan muutos

Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Sivarin asemakaavan muutos