Kaavoitushankkeet

Vireillä

Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutos ja laajennus

Köörnummen teollisuusalueen korttelin 60 asemakaavan muutos ja laajennus

Vähäsäkylän asemakaavan muutos, korttelit 271 ja 272

Kankaanpään osayleiskaavan muutos

Köörnummen asemakaavan muutos ja laajennus

Kankaanpään asemakaavan muutos

Valmiit

Iso-Vimman asemakaavan muutos / Onnimannin kiinteistö

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 168

Luvalahden asemakaavan muutos, kortteli 256

Sinivuoren ranta-asemakaava

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Säkylän osayleiskaava, rantaosayleiskaava ja Pyhäjoen osayleiskaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavamääräykset
 • Kaavakartta, Alue A
 • Kaavakartta, Alue B
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Säkylän Liikealueen asemakaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Kaupalliset vaikutukset

Raskintien ranta-asemakaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Iso-Vimman asemakaavan laajennus

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Halavasadon-Rasinkankaan ranta-asemakaava

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kivirannan ranta-asemakaava

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Haapsaaren asemakaavan muutos ja laajennus

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luvalahden asemakaavan muutos, kortteli 251

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rannankulman ranta-asemakaava

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Katinhännän asemakaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lusikkaojan asemakaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luvalahden ranta-asemakaava

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Karjankujan asemakaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pyhäjoen osayleiskaava

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus

Iso-Vimman asemakaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta  /  merkinnät ja määräykset
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sivarin asemakaavan muutos

 • Kuulutus kaavan voimaantulosta
 • Kaavakartta/merkinnät ja määräykset
 • Kaavaselostus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma