Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tavoitteena on sellaisten toimintamuotojen luominen, joiden avulla kouluissa pystytään parantamaan kouluviihtyvyyttä, lisäämään välittävän aikuisen läsnäoloa, vahvistamaan moniammatillista kasvatustyötä sekä kannustamaan nuoria koulutyöhön. Koulunuorisotyön avulla pyritään myös tehokkaammin ehkäisemään koulukiusaamista sekä vahvistamaan koululuokkien ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä.

Toiminnan yhtenä painopisteenä on nuorten tavoittaminen taidelähtöisten menetelmien kautta. Nuorten kanssa suunnitellaan erilaisia taideprojekteja ja rakennetaan erilaisia alustoja yhteisöllisyyden kokemukselle sekä pyritään tarjoamaan positiivisia kokemuksia koulun sosiaalisessa ympäristössä. Taidetoiminnan lisäksi koulunuorisotyö sisältää arjenhallintaa tukevaa ja tulevaisuuden rakentamiseen tähtäävää toimintaa yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Koulunuorisotyötekijä Julia Välinummi 044 457 5334