Arkistot: Tiedotteet

Kunnalliset tiedotteet ja kuulutukset

  • Suodata kategorialla

Avoin tehtävä: Kunnaneläinlääkäreiden sijaisia

3.2.2023

Etelä-Satakunnassa on haettavana sijaisuus yhdelle kunnaneläinlääkärin sijaiselle koko kesäksi Euran vastaanotolla. Myös elokuulle tarvittaisiin 1-2 sijaista Rauman ja/tai Euran vastaanotoille. Lisäksi huhtikuussa 2023 on vielä tarvetta sijaiselle. Ole yhteydessä, niin sovitaan sinun aikatauluihisi sopiva sijaisuus. Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue huolehtii ympäristöterveydenhuollon palveluista Euran, Huittisten, Kokemäen, Rauman ja Säkylän alueilla. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Säkylä. Alueen eläinlääkintähuollossa työskentelee… Lue lisää »

Avoin tehtävä: Vapaa-aikapäällikön virka

Säkylän kunnan sivistyspalveluissa on haettavana vapaa-aikapäällikön virka. Tehtävä täytetään 1.4.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Vapaa-aikapäällikkö vastaa liikunta- ja nuorisopalveluiden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toimii henkilöstön esimiehenä. Työ sisältää tehtäväalueen tilojen hallinnointia, talous- ja henkilöstöhallintoa, operatiivisen toiminnan organisointia sekä valtionavustusten koordinointia. Vapaa-aikapäällikön tehtäviin kuuluu myös järjestöyhteistyötä sekä nuorisovaltuuston ohjaamista. Vapaa-aikapalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen… Lue lisää »

Avoin tehtävä: Nuorisotyöntekijä

31.1.2023

Säkylän kunnassa on haettavissa liikunta- ja nuorisopalveluissa nuorisotyöntekijän tehtävä, joka täytetään toistaiseksi 1.4.2023 lukien. Säkylässä toimiii kaksi nuorisotilaa, Säkylän keskustassa ja Kepolassa. Nuorisotyöntekijän toimi on uusi Säkylässä. Tehtävään valitulla on mahdollisuus luoda ja kehittää hyvä perusta Säkylän nuorisotyöntekijän työnkuvaan yhdessä muiden nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa. Nuorisotyöntekijän tehtävänä on suunnitella ja kehittää kunnan nuorisotyötä ja olla mukana… Lue lisää »

Varirannan asemakaava, vireilletulokuulutus, luonnoksen asettaminen nähtäville

26.1.2023

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Säkylän kunta ilmoittaa Varirannan asemakaavan vireilletulosta. Aineisto asetetaan luonnoksena nähtäville (MRL 62 §). Varirannan asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle yksi loma-asunnon rakennuspaikka jo rakennetun erillispientalon rakennuspaikan rinnalle. Kaava-aineistot ovat nähtävillä Säkylän kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivulla osoitteessa www.sakyla.fi/ Tekniset palvelut/Kaavoitus/Kaavoitushankkeet 26.1.–28.2.2023 välisen ajan. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Säkylän kunnanhallitukselle,… Lue lisää »

Avoin tehtävä: Tietopalvelu- ja arkistosuunnittelija

25.1.2023

Säkylän kunnassa on haettavana tietopalvelu- ja arkistosuunnittelijan tehtävä, joka täytetään toistaiseksi 1.3.2023 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtäväsi koostuu kunnan tietopalvelun, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä yleis- ja henkilöstöhallinnon monipuolisista toimistotehtävistä. Tehtävään kuuluu kunnan tietosuojavastaavana toimiminen. Suunnittelija osallistuu projekteihin sekä ohjeistaa ja opastaa tiedonhallinnan ja tietopalvelun kysymyksissä. Lisäksi tehtäviin sisältyy käytännön tietopalvelua ja perinteisiä… Lue lisää »

Avoin tehtävä: Varhaiskasvatuksen Valssi-agentti

Haemme Säkylän kunnan varhaiskasvatukseen valssi-agenttia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2023-30.6.2024. Valssi-agentin tehtävänä on koordinoida opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönottoa. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää muun muassa arviointijärjestelmään ja sen taustalla oleviin laatukriteereihin tutustumista, käyttöönottoon liittyvistä vastuista ja järjestelmän käyttäjärooleista sopimista ja roolien mukaista kouluttautumista, henkilöstön itsearviointiosaamisen vahvistamista sekä uuden laadunarviointijärjestelmän tuomista osaksi toiminnan kehittämistä. Hanketyöntekijä… Lue lisää »

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2023

24.1.2023

Säkylän kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa tiekunnille vuoden 2023 kunnossapitoavustukset haettaviksi. Tiekunnat voivat hakea tien kunnossapitoon avustusta. Yksityistien osuudella tulee olla vähintään yksi asuttava asuinkiinteistö. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettuna tiekunta (YTL 84 §). Tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 §… Lue lisää »

Ely-keskuksen lausunto Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

23.1.2023

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 20.1.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/aurinkovoimalahuittinenYVA. Lausunto on nähtävissä Säkylän kunnanviraston neuvonnassa 28.2. saakka.