Vapaa-aika

Vapaa-aika on suuri voimavara. Pidämme jatkuvasti huolta siitä, että kaiken ikäisillä on mahdollisuus liikkua ja harrastaa monipuolisesti Säkylän seudulla.

Liikunta- ja nuorisopalvelut aktivoivat Säkylässä

Säkylän kunnan vapaa-aikatoimen vastuualueelle kuuluvat kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut.

Liikuntapalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia Säkylässä harjoitettavalle liikuntatoiminnalle. Kunta ylläpitää ja kehittää sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Tehtävänämme on myös kehittää ja koordinoida liikuntaa harjoittavaa yhdistys- ja kansalaistoimintaa. Liikuntaedellytyksiä luomalla haluamme lisätä liikunnan harrastamista ja terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta. Liikuntapalveluja pyritään kehittämään myös niiden erityispalvelujen osalta, joita ei ole saatavilla tai joiden käyttäjäryhmät ovat pieniä.

Nuorisopalvelujen tehtävänä on tarjota nuorille kasvatuksellista ohjausta, harrastuksia ja neuvontapalveluja. Myös nuorison toimintatilojen ylläpito kuulua palvelujen tehtäviin. Toiminnalla tuetaan nuorisoyhdistyksiä ja nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä sekä korostetaan nuorten omaehtoista toimintaa ja vastuuta. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisopalvelujen painopiste on nuorisotalotoiminnassa, nuorten työpajan kehittämisessä sekä etsivässä nuorisotyössä.

Yhteisenä tavoitteena moniammatillinen yhteistyö, laadukkaat nuorisopalvelut, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorisotakuun toteutuminen.

Nuorisotalojen aukioloajat

Kunnan nuorisotalot avoinna seuraavien aikataulujen mukaisesti:

Keskustan nuorisotalo

(os. Lehmuuntie 1)
Aukioloajat 1.9.2016–30.4.2017:
Ma klo 16.00-20.00
Ti klo 16.00-20.00 (vain 7.–9.luokkalaisille)
Ke klo 16.00-20.00
Pe klo 16.00-19.00

Kepolan nuorisotalo

(os.Köyliöntie 9)
Aukioloajat 1.2.2017–30.4.2017:

Ma klo 16.00-20.00 (vain 5.–7. luokkalaisille)
Ke klo 18.00-21.00
To klo 18.00-21.00
Pe klo 16.30-20.30

Lomakkeet

  • Kulttuuriavustushakemus
  • Avustusten myöntämisperiaatteet kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille
  • Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle
  • Erillistä käyttötilityslomaketta (kuntaliiton lomake e6135) ei tarvita avustushakemuksen liitteeksi.
  • Liikunta- ja nuorisotilojen käyttöanomuslomake

Säkylän kansalaisraati 2014

Kuntalaisten osallistuminen kunnan päätöksentekoon
Case: Säkylän nuorten kansalaisraadin järjestäminenTUTUSTU myös Säkylän ikäihmisten loppuraporttiin: Säkylässä järjestetyn kansalaisraadin loppuraportti