Yksityistiet

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019

Kuntien tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019 ja niiden tehtävät siirtyivät/siirretään muille viranomaisille.

Käytännössä kunta hoitaa v. 2019 enää vuodelta 2018 keskeneräisiksi jääneet asiat

Säkylän kunnan tielautakunnan toimitustehtävät siirtyivät Maanmittauslaitokselle ja toimitustehtävien taustalainsäädäntönä toimii aiempaa selvemmin kiinteistönmuodostamislaki

Vuoden 2020 alusta alkaen kunnille ei jää virkavastuun siirtymisen myötä velvollisuuksia yksityistieasioissa. Kunnasta voidaan rakennusvalvonta-viranomaisen tehtäviä lukuunottamatta pelkästään opastaa mihin viranomaiseen on mahdollista yksityistieasioissa ottaa yhteyttä

Säkylän kunta myöntää omien avustusperiaatteiden mukaisesti kunnossapitoavustuksia yksityisteille, jotka täyttävät myös yksityistielaissa esitetyt kriteerit:

 • Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaisia yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon Väylä-viraston ylläpitämässä tietojärjestelmässä (Digiroad)

Kunnan tielautakunta ei ole enää muutoksenhakuviranomainen yksityistieasioissa. Muutoksenhakutehtävät siirtyivät käräjäoikeuksiin/maaoikeuksiin. Muutoksenhakemisesta peritään oikeudenkäyntimaksu

Tieosakas tai muu asianosainen saa vaatia tiekunnan kokoukselta päätöksen oikaisemista.

Päätöksen moittiminen tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella on mahdollista maaoikeutena toimivaan käräjäoikeuteen kolmen kuukauden aikana päätöksestä. Moitekanteen johdosta annettavassa tuomiossa päätös voidaan kantajan vaatimuksesta julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muuttaa, mikäli voidaan todeta minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla

Uuden yksityistielain tuomista muutoksista on saatavissa paljon tietoa. Yksityistieasioissa on mahdollista käyttää apuna tieisännöitsijöiden palveluja. Saatavissa ja ostettavissa on myös aiheeseen liittyviä julkaisuja ja kirjoja

LINKKEJÄ:

Yksityistielaki

Kuntaliiton yleiskirje

Suomen tieyhdistys

Tiekunnan tietojen ilmoituslomake Maanmittauslaitos

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

JULKAISUJA:

Yksityisteiden hallinto, Tiekunta ja tieosakas 2019, Suomen tieyhdistys Esko Hämäläinen Yksityisteiden kunnossapito, Kunnossapitotöiden suunnittelun perusteet Esko Hämäläinen

Kuulutus yksityisteiden kunnossapitoavustuksista

4.1.2019

Säkylän kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa tiekunnille vuoden 2019 määrärahasta kunnossapitoavustukset haettaviksi. Uuden yksityistielain mukaan avustuksen myöntämisperiaatteet ovat muuttuneet aikaisemmasta.

Tietä koskevien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettuna tiekunta (YTL 84 §)

Tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 § edellytetään.

Tiekuntien tulee kunnossapitoavustusten mahdollistamiseksi hoitaa tietojen täydennykset maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin 30.4.2019 mennessä. Vanhoista toimitusteistä on mahdollista perustaa tiekuntia tai yhdistää tie johonkin olemassa olevaan tiekuntaan tiekunnan kokouksessa. Maanmittauslaitokselta on mahdollista hakea yksityistietoimitusta kaikkiin yksityisteihin.

Yksityistieasioiden parissa toimivien kannattaa tutustua yksityistielakiin. Suomen tieyhdistys toimii asiantuntijana yksityistieasioissa. Kannattaa hyödyntää myös tieisännöintikoulutuksen saaneita ammattilaisia apuna yksityistieasioissa.

Tielautakuntien toiminta loppui kunnissa 31.12.2019. Maanmittauslaitokselle siirtyi suurin osa tielautakuntien tehtävistä jo 1.1.2019 alkaen. Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekunnille enemmän valtuuksia, kuin aikaisemmin.

Hakemuslomakkeen liitteenä tulee olla kartta, johon ko. yksityistie on merkitty.

Kunnossapitoavustusten hakulomakkeet ja ohjeet ovat saatavissa kunnan tekniseltä toimialalta tai kunnan kotisivuilta www.sakyla.fi/kuntainfo/lomakkeet.

Yksityisteiden hoitovastuut ja yhteystiedot:

– Tiekunnat vastaavat yksityisteiden ylläpidosta itsenäisesti
– Yksityisteiden kunnossapitoon liittyvistä vikailmoituksista ym. ilmoituksista tulee ottaa yhteyttä kyseisen tiekunnan puheenjohtajaan. Puheenjohtajia voi tiedustella hallintopalvelusihteereiltä Tarja Syvänen 044-7328 113.

Yksityistiet:

 • Aronkulman yksityistie
 • Ernasten yksityistie
 • Fännilän yksityistie
 • Heinilä-Heiskan tiehoitokunta
 • Helin/Pääkkö yksityistie
 • Hevoshaanmäen/Hevoshaan yksityistie
 • Hyrrätien yksityistie
 • Hyypyntie/Hyypynpolun yksityistie
 • Idänpuolen yksityistie
 • Jokelan yksityistie
 • Juhantalontien yksityistie
 • Järvenpään yksityistie
 • Kakkurin yksityistie
 • Kalmeen yksityistie
 • Karhian Ylinen yksityistie
 • Karhusuon-Sirttalan yksityistie
 • Karjankuja-Santalantie yksityistie
 • Katavistontien yksityistie
 • Koivikkotien yksityistie
 • Koivukulmantien yksityistie
 • Koivusaaren yksityistie
 • Kolvaantien yksityistie
 • Korpitie I yksityistie
 • Korttoonmäen Yhdystien yksityistie
 • Korven-Pyhäjoen yksityistie
 • Kraputien yksityistie
 • Kuoppamäen yksityistie
 • Kyynissuontien yksityistie
 • Matalanummentien yksityistie
 • Lähdesarantien yksityistie
 • Löytäne-Hompsan yksityistie
 • Mataristontien yksityistie
 • Mattilantien yksityistie
 • Mikolan yksityistie
 • Muntelontien yksityistie
 • Murron tiekunta
 • Myllykylän yksityistie
 • Niementien yksityistie
 • Nummelan yhdystien yksityistie
 • Nummioja-Sydänmaan yksityistie
 • Nuorentalontien yksityistie
 • Paavintien yksityistie siht.
 • Pahankalmeen yksityistie
 • Pajulan yksityistie
 • Pappilantie 28 yksityistie
 • Pehulan yksityistie
 • Pellonperän yksityistie
 • Puolimatkan-Huhdin yksityistie
 • Päiväänpääntien yksityistie
 • Pääksy-Mäkiläntien yksityistie
 • Pääksyn yksityistie
 • Rannankulman tien yksityistie
 • Riihiumpiaidan tien yksityistie
 • Riittiön yksityistie
 • Röhöntie yksityistie
 • Salattimen yksityistie
 • Salon yhdystien yksityistie
 • Sarimäen yksityistie
 • Solatien yksityistie
 • Sunikan yksityistie
 • Suojoen yksityistie
 • Suomisentien tiekunta
 • Sydänmaan kylän yksityistie
 • Takasuon yksityistie
 • Tervahaudankujan yksityistie
 • Tuomolantien yksityistie
 • Vahoniemen yksityistie
 • Valkamantien yksityistie
 • Vanhauotilantien yksityistie
 • Varppeenkujan tiehoitokunta
 • Varppeen yhdystien yksityistie
 • Vehka-Alhon koulutien yksityistie
 • Veräjänkorvan yksityistie
 • Vinnarin yksityistie
 • Väinöläntien tiehoitokunta
 • Ylisenmyllyn yksityistie
 • Äijäsuontien yksityistie