Tietosuojaselosteet

Hallinto ja talous:

Tietosuojaseloste: Palkka- ja henkilöstöhallinnon rekisteri
Tietosuojaseloste: Luottamushenkilörekisteri
Tietosuojaseloste: Asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Henkilöstöhallinnon henkilörekisteri
Tietosuojaseloste: Kunniamerkkirekisteri

Kasvatus ja opetus:

Tietosuojaseloste: Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeneiden asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Kulttuuriavustuksia hakeneiden asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Koululaiskuljetusta hakeneiden asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Office365 (edu.sakyla.fi) sähköinen työskentely-ympäristö
Tietosuojaseloste: Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Tietosuojaseloste: Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta Hellewi
Tietosuojaseloste: Yhdistysluettelo

Sosiaali ja terveys:

Tietosuojaseloste: Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Lapsen elatuksen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Lastensuojelun asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste, Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Toimeentulotuen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Vammaispalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste: Potilasasiamiehen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Potilasrekisteri

Tekninen toimi:

Tietosuojaseloste: CGI Vesihuollon asiakastietojärjestelmä Vesikanta Plus
Tietosuojaseloste: Autojen lämmityspaikan varanneiden asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Peltojen vuokrasopimusrekisteri
Tietosuojaseloste: Venepaikkarekisteri
Tietosuojaseloste: Yksityistierekisteri

Vapaa-aika:

Tietosuojaseloste: Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Satakirjastojen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Liikunta- ja nuorisotyön perusavustuksia hakeneiden asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Nuorten työpajan asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Vapaa-aikatoimen hallinnoimien tilojen käyttövuoroja hakeneiden asiakasrekisteri

Ympäristötoimi:

Tietosuojaseloste: KuntaNet rakennusvalvontaohjelma ja MapInfo-kartta/paikkatietoliittymä KuntaNet-rekisterin tietoihin
Tietosuojaseloste: Maa-aines- ja ympäristölupien vakuudet
Tietosuojaseloste: Jätevesirekisteri
Tietosuojaseloste: Provet eläinlääkärien asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste: Salmonellavalvontarekisteri
Tietosuojaseloste: TerveKuu ympäristöterveydenhuolto
Tietosuojaseloste: Ympäristösuojelun valvontaohjelma