Toimenpideilmoitus

HUITTINEN

Toimenpideilmoitukset jätetään sähköisen palvelun kautta (Lupapiste)

EURA JA SÄKYLÄ

Toimenpideilmoitukset jätetään paperisella hakemuksella, sähköisen hakemusten vastaanotto ei ole käytössä.

Toimenpideilmoituksessa tarvittavat asiakirjat:

1. Toimenpideilmoituslomake

Muista allekirjoittaa ilmoituslomake!

2. Liitteet

Ilmoitukseen tulee liittää sellainen kartta tai asemapiirros, josta voidaan riittävällä tarkkuudella osoittaa aiotun toimenpiteen sijainti. Asemapiirrokseen on merkittävä rakennelman kyseessä ollessa päämitat ja etäisyys rajasta.
Toimenpideilmoituslomakkeessa hanke on selvitettävä sanallisesti ja tarpeen mukaan liitettävä havainnollistavia piirroksia milloin sanallisesti ei hanketta pystytä riittävästi kuvailemaan.

3. Naapurien kuulemiset

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmää rakennettaessa, rakennelman sijoittuessa naapurin rajan tuntumaan tai muutoin vaikuttaessa naapurin oloihin, on hakemukseen liitettävä myös kirjallinen selvitys naapurin kuulemisesta.
Muussa tapauksessa kuuleminen ei ilmoituksen johdosta ole tarpeellista.

4. Selvitys rakennuksesta

Mikäli ilmoitetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle sijoittuvaa talousrakennusta rakennusjärjestyksen 3§ mukaisesti, on rakennuksen varustuksesta annettava selvitys. Rakennusjärjestyksen 3§ mukaiset ilmoitetut rakennukset kirjataan rakennusrekisteriin.

Ilmoituksen toimittaminen

Toimenpideilmoitukset toimitetaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimistoon osoitteella:

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ

Toistaiseksi hakemuksia ei voi jättää sähköisen asiointipalvelun kautta. Ilmoituksen liitteineen voi toki jättää sähköpostitse, edellyttäen että ilmoituksesta löytyy allekirjoitus.

Ilmoituksen jätettyänne:

Rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoituksen johdosta edellyttää toimenpideluvan tai rakennusluvan hakemista milloin se on naapurien oikeusturvan tai yleisen edun kannalta tarpeen.  Ilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen voi ryhtyä, ellei rakennusvalvontaviranomainen ole edellyttänyt ilmoituksen asemasta toimenpideluvan hakemista 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
Ilmoitusten käsittelystä peritään maksu kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Toimenpideilmoitusta edellyttävät toimenpiteet:

Kirjallinen toimenpideilmoitus on tehtävä rakennusjärjestyksen 4§:ssä määritellyistä toimenpiteistä.