Nuorten kesätyötuki 2024

SÄKYLÄLÄISTEN NUORTEN KESÄTYÖSETELI 2024
(päivitetty 29.1.2024)

HAKUAIKA PÄÄTTYY 24.5.2024

Säkylän kunta tukee vuonna 2005-2010 -syntyneiden säkyläläisten nuorten kesätyöllistymistä kunnalta haettavalla kesätyösetelillä. Kesätyöseteleitä on jaossa 14-19 vuotiaille nuorille seuraavasti:

– työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), tuki 150 euroa
– työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), tuki 225 euroa
– työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), tuki 300 euroa

Nuori hakee itselleen kesätyöpaikan, jonka tulee olla yritys, yhdistys tai seura. Nuori sopii kesätyönantajansa kanssa työsuhteen kestosta ja muista työsuhteen ehdoista ennen kesätyösetelin hakemista. Työpaikka voi olla myös Säkylän kuntarajojen ulkopuolella.

HUOM: Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. (Laki nuorista työntekijöistä)

Kun näistä asioista on sovittu, nuori hakee kesätyöseteliä kunnan nettisivujen kautta.
Tästä linkistä pääset lomakkeelle: https://link.webropol.com/s/kesatyotuki2024

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot ovat seuraavat:

– Työajan tulee olla ajalla 1.6.-31.8.2024 vähintään 30 h/viikko ja palkan vähintään 6,50 €/h. 
– Tukea maksetaan yhdelle työnantajalle enintään kolmesta työntekijästä.
– Tuki maksetaan työnantajalle työsuhteen päätyttyä nuorelle annettua työtodistusta ja palkkatodistusta vastaan.
Työnantajan tulee hakea Kesätyöseteli maksatukseen Säkylän kunnalta 30.9.2024 mennessä (linkki lomakkeelle alla, kohdassa 2)

OHJEITA TYÖNANTAJALLE KESÄTYÖSETELIN MAKSATUKSEEN:

1) Kun nuoren kesätyöjakso on ohi, tulee työnantajan kirjoittaa nuorelle työtodistus.

2) Maksatusta varten työnantajan tulee täyttää sähköinen lomake. Lomakkeen liitteeksi liitetään kopiot nuorelle annetusta työtodistuksesta sekä palkkakuiteista. Lomake on avoinna 1.6.-30.9.

3) Tuen saadakseen maksatusta tulee hakea viimeistään 30.9.2024