Liikenneväylät

Kunnan alueella olevien teiden kunnossapito- ja hoitovastuu jakaantuu kunnan, valtion ja yksityisteiden tiekuntien kesken.

KUNNAN HOITOVASTUULLA OLEVAT KADUT JA TIET

Kunnan kunnossapito- ja hoitovastuulla ovat kaikki muut asemakaava-alueiden kadut (entiset kaavatiet) ja kevyen liikenteen väylät kuin em. valtion tiet. Kaava-alueiden ulkopuolella kunnan hoidossa ovat Vastamäentie ja Loisilantie Hiukan alueella sekä Kuokkamaantie ja Isoketolantie Pyhäjoella.
Organisaatio:

Tekninen osasto Rantatie 268, 27800 Säkylä
p. 02-83281, fax 02-8328316
kunta@sakyla.fi
www.sakyla.fi

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
p. 02-8328 317, 044-5171 014

Kunnan teiden auraus-, hiekoitus- ja hiekoitushiekan poistotyöt teetetään 3-5 -vuotisin sopimuksin paikallisilla urakoitsijoilla.

VALTION HOITOVASTUULLA OLEVAT MAANTIET

Valtion kunnossapito-organisaatio vastaa vastuullaan olevien teiden kunnossapidosta.
Valtion hoitovastuulla on seuraavat kevyen liikenteen väylät: Rantatien ja Turuntien varressa olevat väylät Luvalahdelta Huovinrinteen varuskuntaan asti. Torotien/Murronlähteentien varressa oleva väylä Rantatieltä Karhusuon koululle. Sivarintien varressa olevat väylät.
Kunnossapito-organisaatio:

Varsinais-Suomen ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri, Yliopistonkatu 34, PL 636, 20101 Turku p. 0206360060, fax 0204224998 www.ely-keskus.fi

Kunnossapito- ja hoitotöiden valvonta: Tiemestari  p. 020 690 300, 0400-330801

Tienkäyttäjän linja 0200-2100

YKSITYISTIET

Muut kuin em. valtion ja kunnan hoidossa olevat tiet ovat yksityisteitä, joiden kunnossapito- ja hoitovastuu on tiehoitokunnalla, jos tiekunta on järjestäytynyt tai tieosakkailla, jos tielle ei ole perustettu tiekuntaa.

Yksityistielain mukaisena tielautakuntana Säkylässä toimii tekninen lautakunta.

Yksityistielain mukaan kunta voi harkintansa mukaan avustaa yksityistien kunnossapitoa ja peruskorjausta.

Lähempiä tietoja avustusperusteista saa tekniseltä johtajalta, p. 044-5171 014 tai 02-8328 317.