Koulutapaturmat

Koulutapaturma on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan. Tapaturman johdosta aiheutuneet sairaanhoitokuljetukset, lääkärin määräämät koulukuljetukset, lääkkeet ja sairaalahoito ovat oppilaalle maksuttomia.

Säkylän kunnan vakuutusyhtiö on IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Miten toimin tapaturman sattuessa?

Huoltaja tai koulun henkilökuntaan kuuluva hakeutuu oppilaan kanssa tarvittaessa hoitoon julkiselle sektorille (Säkylän terveyskeskus, Satasairaala, Pori) tai yksityiselle lääkäriasemalle.

Oppilaan koulun rehtori tai kouluterveydenhoitaja kirjaa lapsen koulutapaturmasta tapaturmailmoituksen, joka kirjataan sähköisesti vakuutusyhtiölle sivistystoimessa.

Oppilaalle koulussa sattuneesta tapaturmasta on aina tehtävä tapaturmailmoitus. Tapaturmailmoituslomake täytetään aina tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärinhoitoa ei heti tarvittaisikaan.

Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta oppilaan koulun rehtorille mahdollisimman pian.

Keskussairaala ja yksityiset lääkäriasemat laskuttavat suoraan sivistystoimea koulutapaturman ollessa kyseessä. Muista mainita asiasta ilmoittautumisen yhteydessä.

Vakuutus korvaa koulutapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita sekä hoito- ja sairaalamaksuja vakuutusehtojen mukaisesti.

Huoltajalle aiheutuneet kulut

Jos huoltajalle on tullut koulutapaturmaan liittyviä kuluja, huoltaja ilmoittaa kuluista sähköpostitse sivistystoimen hallintopalvelusihteerille (sini.rekola@sakyla.fi), joka kirjaa kulut vakuutusyhtiölle sähköisen palvelun kautta.

Korvausta voi hakea ainoastaan maksetuista kuluista. Alkuperäisiä tositteita ei tarvitse lähettää vakuutusyhtiöön, vaan ne pyydetään tarvittaessa.

Huoltaja saa postitse päätöksen vakuutusyhtiöltä, kun korvaushakemus on käsitelty.

Tapaturmasta aiheutuva koulukuljetus

Mikäli lääkäri kirjoittaa tapaturman johdosta todistuksen koulukuljetuksen tarpeellisuudesta, huoltaja on yhteydessä oppilaan koulun rehtoriin. Koulukyyditystä varten tulee aina olla lääkärinlausunto, jossa on oltava selvä maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta ja ajankohdasta. Kyyditys alkaa vasta, kun lääkärinlausunto on toimitettu koululle tai sivistystoimistoon ja rehtori on myöntänyt koulukuljetuksen.

Lääkärintodistus pelkästä koululiikunnan vapautuksesta toimitetaan omalle opettajalle.

Hammastapaturma

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan ensisijaisesti Säkylän terveyskeskuksen hammashoitolaan.

Hammastapaturman korvauskäsittelyä varten vakuutusyhtiö tarvitsee hammaslääkärin lausunnon/hoitoehdotuksen. Säkylän terveysaseman hammaslääkäri toimittaa lausunnon/hoitoehdotuksen suoraan vakuutusyhtiölle. Jos hammaslääkärikäynti on ollut yksityisellä lääkäriasemalla tai sairaalan päivystyksessä, huoltajan toimittaa itse hammaslääkärin lausunnon vakuutusyhtiötä varten lapsen koululle tai sivistystoimeen (Rantatie 268, 27800 Säkylä).