Säkylä

Nuorisopalvelujen tehtävänä on tarjota nuorille kasvatuksellista ohjausta, harrastus-, tieto- ja neuvontapalvelu-ja sekä toimintatilat. Tukea nuorisoyhdistyksiä ja nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä sekä korostaa nuorten omaehtoista toimintaa ja vastuuta. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisopalvelujen painopiste on nuorisotalotoiminnassa, nuorten työpajan kehittämisessä sekä etsivässä nuorisotyössä. Yhteisenä tavoitteena moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen, laadukkaat nuorisopalvelut, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorisotakuun toteutuminen.